Harmati Hedvig DLA habil.
Doktori Iskola Board, Doktori Iskola vezetője, MA szakfelelős, egyetemi tanár
Divat-és textiltervezés MA
MA szakfelelős
Divat-és textiltervezés MA
egyetemi tanár
Doktori Iskola
Doktori Iskola vezetője
Doktori Iskola
Doktori Iskola Board

Biography

TEXTIL – DESIGN – ATTITŰD

A design szerepe a gyökeresen átalakult az elmúlt néhány évtizedben egyrészt a globális gazdasági, politikai társadalmi átalakulások, másrészt a minden rendszert újraértelmező digitalizációs technikai forradalom révén. Miközben a designer kezében levő lehetőségek megsokszorozódtak, ezzel párhuzamosan nemcsak a kompetenciái, de a felelőssége is minden korábbinál nagyobb és szerteágazóbb. A design mára nem csupán foglalkozás, feladat, igényeknek való megfelelés, hanem ennél sokkal komplexebb tevékenység, egyfajta gondolkodásmód, magatartás, mely nem megfelelni igyekszik, hanem keres, kutat, egyre inkább a maga által felvetett kérdésekre fókuszál, mintsem a primer válaszok megfogalmazására. Egyre inkább összefüggésekben és rendszerekben gondolkodik, miközben elengedetlen integráns részeként meghatározó az emocionális, intuitív attitűd. Nem felülírja, hanem rohamosan bővíti szerepét. Továbbra is, sőt egyre fontosabb a szerepe a tudományos, gazdasági folyamatok humanizálása területén, míg integratív hatását egyre több területen képes kifejteni, ráadásul ezeket a folyamatokat egyre inkább ösztönző, sőt gyakran kezdeményező pozícióból teszi. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az inter- illetve multidiszciplináris szemlélet, valamint a designkutatás eszközként való alkalmazása.

A textiltervezés területei is jelentős átalakuláson mentek végig az elmúlt időszakban. Egyes felületein, például a globális kereskedelmi struktúrák gazdaságélénkítő hatásai által generált látványos expanzió azonban számos társadalmi és ökológiai kérdést is felvet. Ezek miatt egyéb területek felértékelődnek, melyek épp a textilkultúra progresszív szellemiségét hordozzák azáltal, hogy társterületekkel, tudományágakkal együttműködve mélyebb összefüggésekben kutatott civilizációs problémák megoldásának aktív résztvevőikén jelennek meg. A textilipar, és a folyamatokat, trendeket irányító textil design a globális fenntarthatóságban vállalt felelőssége rendkívüli mértékben nőtt az utóbbi évtizedekben, ami számunkra azt diktálja, hogy a megfelelő szemléletmód kialakítása az egyetemi textiltervező képzés kiemelt kulcseleme kell hogy legyen.

TRADÍCIÓ – INNOVÁCIÓ

A globalizáció hatásain túl, különösképp a közép-kelet európai országok történelmének és utóbbi évszázadának viharos eseményei megszüntették azt az folytonosságot, ami egyébként ideális esetben és természetes módon a múltunk és jelenünk között organikusan fennállna. A társadalmi fejlődés folytonosságával együtt  szakadtak meg azok a kulturális szálak is, melyek révén önazonosságunk alapjaihoz kötődhetnénk. Ennek elvesztése közösségi és egyéni szinten is érzékelhető hiányként jelentkezik és életünk számos területén érint bennünket. Bizonytalanságként, a szokások, hagyományok híján sokszor nehézkesen megélhető hétköznapi helyzetekként és ünnepeink természetes beágyazottságának fájó hiányaként jelentkezik mindennapjainkban. Ez a hiány igen összetett, hol jobban, hol kevésbé látható módon, társadalmi, gazdasági, kulturális síkon is jelen van, de különösen plasztikusan tetten érhető a tradicionális paraszti és polgári életmódhoz kötődő tárgyi és egyéb kulturális attribútumokban. 

E tárgykultúra a design kutatás eszközeivel történő analitikus megközelítése képezi az alapját a Future Traditions néven 2015-ben a MOME Design Intézetének kereteiben a vezetésemmel indult nemzetközi projekt. A kétéves kutatási és oktatásfejlesztési program legfőbb célja az volt, hogy a tárgy- és kézműves kultúra hagyományait a legkorszerűbb technológiák lehetőségeinek alkalmazásával integráljuk a kortárs design alkotói metódusaiba. Nem a felidézett múlt inspirációs forrásként való „újrahasznosítása” volt a cél, hanem azon messze túl, a hagyományos technikák, anyagok és formavilág mélyreható kutatása és valódi megértése révén a tradíció újraértelmezett, alkotó tevékenységben való revitalizációja. Mindez annak ideáját vetíti előre, hogy a design folyamat alkalmas arra, hogy újraépítse a múltunkkal megszakadt kapcsolatokat.

A projekt a norvég HSN (University of South-Eastern Norway) együttműködésével valósult meg, hallgatók és kutató oktatók részvételével. A nemzetközi környezetben végzett kutatás így arra is alkalmat adott, hogy az értelmezés és újraértelmezés folyamatát gazdagítva a nemzeti kultúrákon átívelő azonosságok és különbségek vizsgálatában is kiteljesedjen.

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121