Doktori Iskola

MOME Doktori Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MOME UP épület, IV. emelet 405.

Doktori Iskola vezető:
Harmati Hedvig DLA egyetemi tanár

doktori koordinátor:
Gáspár Júlia
gasparjuli@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem multidiszciplináris doktori iskolája három design és művészeti ágban (építőművészet DLA, iparművészet DLA, multimédia művészet DLA, practice-led doctoral degrees) és egy tudományágban (művészet-tudomány PhD, theory-based doctoral degree) folytatja tevékenységét, a négy ág koherenciájára és interdiszciplináris együttműködésére alapozva.

A négy képzési ág tagolódása az egyetem mesterképzési szakstruktúrájára épül, és kiteljesíti a háromfokozatú képzés ama tendenciáját, amely a specifikus szaktudások széles spektrumú rendszere felől (BA képzés) a mesterszakok összefoglaló jellegén át, a doktori képzés integratív struktúrájához vezet. Ez az oktatási filozófia fejeződik ki a doktori iskola által kiírt tematikus fókuszok inter- és transzdiszciplináris karakterében is, valamint abban, hogy az eltérő alkotói/kutatói szakterületeket képviselő témavezetők jellemzően többen, társ-konzulensi viszonyban segítik az egyes doktoranduszok, és a doktoranduszcsoportok munkáját.

A MOME Doktori Iskola kész arra is, hogy a benne folyó kutatásokat, illetve az általa megjelenített szakmai területeket más, hazai és nemzetközi akadémiai intézményekkel, továbbá piaci szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködésben helyezze az alap- és az alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció kontextusaiba.

A félév menetrendje

Program:

10:00-10:20 Szentpéteri Márton: Az egyetem eszméje
10:20-11:20 Pogátsa Zoltán: Egyetem-e még az egyetem a mai kapitalizmusban?
11:20-12:00 Vita

A kapitalista termelés esztétikai formája Terry Eagleton szemében sokkal könyörtelenebbül bizonyul instrumentálisnak, mint eddig bármilyen más forma. Mint a brit szerző írja, a „kreativitás, amelyik Marx és [William] Morris szemében még a kapitalista haszonelvűség ellentétét jelentette, ma a vagyonszerzés és a kizsákmányolás szolgálatába kényszerül.” Annak, hogy a kapitalizmus asszimilálja egykori ellentétét, a kultúrát, a legdurvább jele Eagleton szerint az „egyetemek globális hanyatlása”, a Berlini Fal és a Twin Towers leomlása, illetve a Covid-19 járványa mellett korunk legfontosabb – jóllehet nem oly látványos – történelmi eseménye. Eagleton úgy véli, hogy a „humanista kritika központjaiként működő egyetemek évszázados hagyománya mostanság kap éppen léket azzal, hogy egy brutálisan szűklátókörű menedzserideológia befolyása alatt pszeudo-kapitalista vállalkozásokká alakítják át őket”. A témára azonban nem mindenki tekint kritikus szemmel, Peter Murphy a designkapitalizmus fordulatát affirmatív értelemben használja, szerinte a design az összes absztrakt – tehát kreatív, innovatív, problémamegoldó, sokkal inkább döntésekre és nem szabályokra épülő – munka metaforája lehet. A kapitalista gazdaságokban Murphy szerint megnőtt az igény az efféle munkára, s a találmányokra, zsenialitásra és fantáziára hajazó gazdasági értékteremtés egyre elterjedtebb. Az automatizált ipar kora együtt él a designkapitalizmuséval, s ketten együtt képviselik a jövő gazdaságának kulcsterületeit. Hogy mi hogyan látjuk, kiderül az 5. PhDDay-en! Vendégünk Pogátsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője, a Nyugat-magyarországi Egyetem habilitált docense, a Közép-Európai Egyetem, az ELTE és a Veronai Egyetem oktatója. A házigazda Szentpéteri Márton, a MOME egyetemi tanára, a PhD-program vezetője.

Hírek