Moholy-Nagy University of Art and Design

Doktori iskola

Jelentkezés
Európai doktori program indul
Doktori értekezések
Habilitáció
Kutatócsoportok
Szervezet
Hírek
Disegno
Események
Konferenciák
Dokumentumok
Doktori iskola
Cím
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOME UP
Emelet, ajtó
U_406, U_413
Nyitvatartás
Hétfő-Csütörtök: 10:00 - 18:00
Péntek: 10:00 - 16:00
Iroda vezető
Gáspár Júlia
doktori@mome.hu
A MOME multidiszciplináris doktori iskolája három design és művészeti ágban és egy tudományágban folytatja tevékenységét, a négy ág koherenciájára és interdiszciplináris együttműködésére alapozva.

A négy képzési ág tagolódása az egyetem mesterképzési szakstruktúrájára épül, és kiteljesíti a háromfokozatú képzés ama tendenciáját, amely a specifikus szaktudások széles spektrumú rendszere felől (BA képzés) a mesterszakok összefoglaló jellegén át, a doktori képzés integratív struktúrájához vezet. Ez az oktatási filozófia fejeződik ki a doktori iskola által kiírt tematikus fókuszok inter- és transzdiszciplináris karakterében is, valamint abban, hogy az eltérő alkotói/kutatói szakterületeket képviselő témavezetők jellemzően többen,

társ-konzulensi viszonyban segítik az egyes doktoranduszok, és a doktorandusz csoportok munkáját.
A MOME Doktori Iskola kész arra is, hogy a benne folyó kutatásokat, illetve az általa megjelenített szakmai területeket más, hazai és nemzetközi akadémiai intézményekkel, továbbá piaci szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködésben helyezze az alap- és az alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció kontextusaiba.

Jelentkezés

Európai doktori program indul

Megnyílt a jelentkezési felülete a CoDesign4Transitions programnak

Habilitáció

Kutatócsoportok

A MOME Sonic egy 2021-ben indított koncertsorozat, melyet az egyetem doktori iskolájának zenével, illetve hangművészettel foglalkozó, kutatásukat ezen a területen végző doktoranduszok hívtak életre Veres Bálint indítványozására.

A kutatócsoport annak érdekében jött létre, hogy a benne részt vevők szakterületük, kutatásaik közös nevezőjének megtalálásával segítsék egymás munkáját.

Célunk, hogy rávilágítsunk az inkluzív tervezés jelentőségére és a társadalomra gyakorolt hatására.

A kutatócsoport célja egy olyan műhely létrehozása, amelyen a résztvevők doktori kutatásához szorosabban vagy kevésbé szorosan kapcsolódóan a digitalizáció és az ember egymásra gyakorolt hatásainak fizikai, érzelmi, szociális és mentális dimenzióit vizsgálják, vitatják meg, a peer learning (társak általi tanulás) lehetőségeit kihasználva.

Szervezet

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

galagonyafa@gmail.com

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

csangyab@gmail.com

BA szakvezető, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, egyetemi tanár, témavezető

getto.tamas@mome.hu

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, doktorandusz, egyetemi tanársegéd, képzésfejlesztési programvezető, óraadó

gorka@mome.hu

Doktori Iskola Board, Doktori Iskola vezetője, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, MA szakfelelős, egyetemi tanár, témavezető

harmati@mome.hu

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, egyetemi tanár, témavezető

kopek@mome.hu

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács

benedeklang@gmail.com

Doktori Iskola Board, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, MA szakfelelős, PhD program vezető, egyetemi tanár, témavezető

szem@mome.hu

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, egyetemi tanár, témavezető

tillmann@mome.hu
Munkatársak

Doktori Iskola Board, Doktori Iskola vezetője, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, MA szakfelelős, egyetemi tanár, témavezető

harmati@mome.hu

Doktori Iskola Board, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, MA szakfelelős, PhD program vezető, egyetemi tanár, témavezető

szem@mome.hu

DLA program vezető, Doktori Iskola Board, habilitált egyetemi docens, témavezető

veresbal@mome.hu

Hírek

Megnyílt a jelentkezési felülete a CoDesign4Transitions (The Sustainable Transitions through Democratic Design Doctoral Network) programnak, melyben jelentős szerepet kapott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem is. A hét ország nyolc egyetemével közösen létrehozott interdiszciplináris doktori programba tizenhárom jelölt kerülhet be, akik közül egy Budapesten, a MOME-n kutathat majd három éven át.

Világunk minden szegletét áthatja a design, benne a funkcionalitás és az esztétikai élvezet olykor ellentétes értékei találkoznak, középpontjában pedig az eleven emberi test, a szóma áll - ennek összefüggéseiről gondolkodik a nemrég megjelent Somaesthetics and Design Culture című, számos, a MOME közössége számára ismerős szerző írását közreadó kötet, melyet Veres Bálint a MOME Doktori Iskola DLA programjának vezetője és Richard Shusterman, a Florida Atlantic University professzora, világhírű esztéta-filozófus közösen szerkesztett.

Negyedszázados a MOME szellemi műhelye, a Doktori Iskola, ahol a magyar vizuális és tárgykultúra, az építőművészet meghatározó alkotói szereztek fokozatot. Az évfordulót az intézmény az egyetem campusán bemutatott, az iskolateremtés történetét személyes módon feldolgozó, átfogó kiállítással, innovatív installációval és szakmai konferenciával ünnepli.

Disegno

A Disegno alapító szerkesztőinek célja, hogy egy, a kreatív szakmai és tudományos világban meghatározó szerepet betöltő, szemeszterenként megjelenő, lektorált szabad folyóiratot hozzon létre a designkultúra nemzetközi rangú képviseletére és kritikai természetű analízisére. A folyóirat a MOME Doktori Iskola gondozásában jelenik meg, online és offline formában is elérhető.

Események

Konferenciák

Dokumentumok

Name of document
Doktori Szabályzat 2023
Doktori Szabályzat 2017
Habilitációs Szabályzat
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121