Doktori Iskola

MOME Doktori Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MOME UP épület, IV. emelet

Doktori Iskola vezető:
Harmati Hedvig DLA habil. egyetemi tanár, Ferenczy Noémi-díjas textilművész

doktori koordinátor:
Gáspár Júlia
doktori@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem multidiszciplináris doktori iskolája három design és művészeti ágban (építőművészet DLA, iparművészet DLA, multimédia művészet DLA, practice-led doctoral degrees) és egy tudományágban (művészet-tudomány PhD, theory-based doctoral degree) folytatja tevékenységét, a négy ág koherenciájára és interdiszciplináris együttműködésére alapozva.

A négy képzési ág tagolódása az egyetem mesterképzési szakstruktúrájára épül, és kiteljesíti a háromfokozatú képzés ama tendenciáját, amely a specifikus szaktudások széles spektrumú rendszere felől (BA képzés) a mesterszakok összefoglaló jellegén át, a doktori képzés integratív struktúrájához vezet. Ez az oktatási filozófia fejeződik ki a doktori iskola által kiírt tematikus fókuszok inter- és transzdiszciplináris karakterében is, valamint abban, hogy az eltérő alkotói/kutatói szakterületeket képviselő témavezetők jellemzően többen, társ-konzulensi viszonyban segítik az egyes doktoranduszok, és a doktoranduszcsoportok munkáját.

A MOME Doktori Iskola kész arra is, hogy a benne folyó kutatásokat, illetve az általa megjelenített szakmai területeket más, hazai és nemzetközi akadémiai intézményekkel, továbbá piaci szereplőkkel, társadalmi szervezetekkel együttműködésben helyezze az alap- és az alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció kontextusaiba.

A félév menetrendje

Első évfolyam

10:00 - 11:20 - di53 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz II., Antalóczy Tímea és Závecz Tibor
11:30 - 12:50 - di54 Artistic research /design research, Harmati Hedvig
13:40 - 15.00 - di59 Design/művészet és etika, Tillmann József, vendég: Paár Tamás
15:10 - 16:30 - di64 Nyilvános konzultáció. Előadó: Sebestyén Ágnes, A modern építészet a média és a hálózatok keresztmetszetében: Birbauer Virgil építész médiumhasználata a nemzetközi kapcsolatrendszerének összefüggésében a két világháború között (témavezető: Ferkai András); Sánta Balázs, Eltérített valóság - Szintetikus média a kortárs propagandaművészetben (témavezető: Erhardt Miklós) és Muskovics GyulaRendszerváltás, avantgárd divat és skizoanalízis Budapesten és Tbilisziben (témavezető: Beck András), moderál: Wunderlich Péter
16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás: Design filmklub, Szentpéteri Márton és Tillmann József


Másod évfolyam

10:00 - 11:20 - di70 Felsőoktatás oktatásmódszertan (választható), Bényei Judit, Illés Anikó és Pallag Andrea
11:30 - 12:50 - di56 Kutatói pályamű, Veres Bálint
15:10 - 16:30 - di64 Nyilvános konzultáció, Előadó: Sebestyén Ágnes, A modern építészet a média és a hálózatok keresztmetszetében: Birbauer Virgil építész médiumhasználata a nemzetközi kapcsolatrendszerének összefüggésében a két világháború között (témavezető: Ferkai András); Sánta Balázs, Eltérített valóság - Szintetikus média a kortárs propagandaművészetben (témavezető: Erhardt Miklós) és Muskovics GyulaRendszerváltás, avantgárd divat és skizoanalízis Budapesten és Tbilisziben (témavezető: Beck András), moderál: Wunderlich Péter
16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás: Design filmklub, Szentpéteri Márton és Tillmann József


Harmad és negyed évfolyam

15:10 - 16:30 - di64 Nyilvános konzultáció, doktorandusz szervezésben, összesen 5 alkalom: 03.31., 04.21., 05.05.

Első évfolyam

10:00 - 11:20 - di53 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz II., Antalóczy Tímea és Závecz Tibor
11:30 - 12:50 - di54 Artistic research /design research, Harmati Hedvig
13:40 - 15.00 - di59 Design/művészet és etika, Tillmann József, vendég: Paár Tamás
16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás: Design filmklub, Szentpéteri Márton és Tillmann József  (nem kötelező)


Másod évfolyam

10:00 - 11:20 - di70 Felsőoktatás oktatásmódszertan, Bényei Judit, Illés Anikó és Pallag Andrea (nem kötelező)
11:30 - 12:50 - di56 Kutatói pályamű, Veres Bálint
13:40 - 16:30 - di60 Design/művészet és fenntarthatóság, Dr. Dúll Andrea, 6 alkalom, dupla órákkal: 02.10., 02.24., 03. 10., 03.24., 04.14., 04.28.
16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás: Design filmklub, Szentpéteri Márton és Tillmann József (nem kötelező)

Első évfolyam

10:00 - 11:20 - di53 Módszerek a kutatás diszkurzív gyakorlataihoz II., Antalóczy Tímea és Závecz Tibor
11:30 - 12:50 - di54 Artistic research /design research, Harmati Hedvig
13:40 - 15.00 - di59 Design/művészet és etika, Tillmann József
15:10 - 16:30 - di64 Nyilvános konzultáció, doktorandusz szervezésben, összesen 5 alkalom: 03.03., 03.31., 04.21., 05.05.
16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás: Design filmklub, Szentpéteri Márton és Tillmann József (nem kötelező)


Másod évfolyam

10:00 - 11:20 - di70 Felsőoktatás oktatásmódszertan, Bényei Judit, Illés Anikó és Pallag Andrea (nem kötelező)
11:30 - 12:50 - di56 Kutatói pályamű, Veres Bálint
15:10 - 16:30 - di64 Nyilvános konzultáció, doktorandusz szervezésben, összesen 5 alkalom: 03.03., 03.31., 04.21., 05.05.
16:40 - 18:00 - di63 Csoportos kutatás: Design filmklub, Szentpéteri Márton és Tillmann József (nem kötelező)


Harmad és negyed évfolyam

15:10 - 16:30 - di64 Nyilvános konzultáció, doktorandusz szervezésben, összesen 5 alkalom: 03.03., 03.31., 04.21., 05.05.

Leadandók:

1. Kutatási terv a 3. és 4. évre (project plan)

2. A leendő disszertáció egy fejezete (terjedelme minimum 1 szerzői ív = 40.000 karakter szóközökkel)

3. DLA program doktoranduszai számra: alkotói/tervezői portfólió - válogatott vagy teljes (formátum: pdf)

A komplex vizsgára bocsátás feltétele minimálisan 114 kredit megszerzése az első négy szemeszterben, a Kutatói képességfejlesztés, a Kontextuális ismeretek illetve a Kutatói és Alkotói munka kurzuscsoportokban kötelezően teljesítendő képzési kreditek közül. A komplex vizsga előfeltételül meghatározott kurzusok, a ”Tudományos írás” és a ”Kutatói pályamű” teljesítése kötelező.

A doktori képzés következő, "kutatási és disszertációs szakasz"-ába lépésének előfeltétele a komplex vizsga sikeres teljesítése, amit mindenképpen a 4. aktív félév végén kell teljesíteni, halasztani nem lehet!

A komplex vizsgát valószínűleg online bonyolítjuk. Az eredményt a bizottság a nap végén ismerteti. A vizsga sikerességéről a Habilitációs és Doktori Tanács hoz határozatot, ami alapján a teljesítést a neptunban rögzítjük, várhatóan június végén.

 

Hírek