Kudász Gábor Arion: Workout - a fine sense of patriotism

2020. március 9. 18:00 Faur Zsófi Galéria Bartók Béla út 25.

Kudász Gábor Arion, a MOME Fotográfia Tanszékének oktatójának önálló kiállítása nyílik március 9-én 18 órakor a Faur Zsófi Galériában Workout - a fine sense of patriotism címmel.

Arion a 2018-as prágai Sokol Stet tömeggimnasztikai találkozón közel száz csoportot fényképezett le, akiket arra kért, hogy mutassanak be egy-egy elemet leglátványosabb gyakorlatukból.  A Sokol hálózata a testedzésen túl a pán-szláv mozgalom részeként a cseh és szlovák nemzeti öntudat megformálásában játszott szerepet a monarchiában, melyet nacionalista politikai színezete miatt többször be is tiltottak, vezetőit megfigyelték. A második világháborút követően az immár szocialista Csehszlovákia aknázta ki leghatékonyabban a mozgalomban rejlő ideológiai potenciált. A nemzetköziség és a kommunista eszmék szolgálatában új néven a Spartakiada az 1960-as évek végén érte el a csúcspontját. 750.000 fő végzett gyakorlatokat közel 2 millió néző előtt a külön e célra létesített Strahov stadionban, mely korának legnagyobb befogadóképességű sportlétesítménye volt. A tömegsport efféle értelmezése - és ezzel maga a Sokol is - mára sokat vesztett népszerűségéből, eltűnt mögüle a diktatúra gigantomán ideológiai bázisa.

A kiállítás hivatalosan zárva, de soron kívül látogatható, kedden és csütörtökön, 12:00-15:00 óráig.

Publikálva: 2020-03-04 17:40:00

Hírek