EJTECH: XENOPTYX kiállítás

A XENOPTYX újmédia installációban a neoanalóg ágensek által felsejlő formák és mintázatok jelennek meg. Az apofén, egymással össze nem függő jelenségeknek, időalakzatoknak, áttűnéseknek jelentést tulajdoníthatunk, amelyek a szüntelenül változó, áramló és illanó állandóságra, a nyelv determináltságára ébresztenek rá. 

A techno-organikus rendszer Act-jei öntranszformáló entitássá szövődnek, amelynek output-jai és input-jai egymáshoz vannak patchelve. A dinamikus, eredendően összefonódott és performatív metaanyag folyamatosan fraktálszövetté formálja magát. 
A triptichon XREEN-jei teret és időt adnak a szemlélődésre, az ismeretlenre való rácsodálkozásra, és a megismerés felfedezésére. A nonlineáris, rekurzív, expresszív protoírás eszköze által megkérdőjelezi a nyelvünk és fogalomrendszerünk korlátait, utat nyitva egy új anyagiság kibontakozásához. 

Az EJTECH (Kárpáti Judit Eszter - Esteban de la Torre) fókuszában a materialitás, a technológia és az ember kapcsolata áll. Az anyagkutatás által vezérelve performatív installációkat, többcsatornás hangszobrokat és dinamikus textilfelületeket készítenek. Munkáik állandó fordítások a különböző anyagok, terek és hangok időbeliségei között. Személyes kozmológiájuk eleme az új materializmus filozófiája, a szómaesztétika, holonikus elméletek, és a technospiritualizmus. 

2022 május 18 - június 10. 
Megnyitó: 2022. május 18., 18:00 óra 
A kiállítás 2022. június 10-ig látogatható. 

Tovább a Facebook eseményre: https://www.facebook.com/ejtechnology  

Event information

Megnyitó: 2022. május 18., 18:00 óra
A kiállítás 2022. június 10-ig látogatható.

More events

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121