Aurum Futuri - Csernátony Fanni

Date:
Csernátony Fanni DLA egy évtizedes oktatói pályája fontos állomásához érkezik, amikor is alma materétől részesül kiválósági díjban az eddigi oktatói munkájáért. Fanni Formatervező hallgatóként kezdte tanulmányait a MOME-n, amit idén a MOME Doktori Iskolájában a doktori cím megszerzésével koronázott meg.

Oktatói hitvallásában többször emlékszik vissza hallgatói éveire, amiknek élményei meghatározóak voltak későbbi kutatásaiban, képzésfejlesztési tevékenységében. Ezen belül is a participatív design területével kiemelten és elmélyülten foglalkozott, doktori kutatásának részeként megalkotta a 'Participatív Design Eszközök’ című, gyakorlat-alapú oktatási segédanyagot is. Oktatói munkássága mellet rendszeresen vett részt olyan fejlesztési programokban, amik az iskolai oktatást hivatottak támogatni a design eszközeivel, amelynek egyik kiemelkedő eredménye például a ‘Design gondolkodás a közoktatásban’ című kézikönyv, melyet több MOME-s kollégával együtt dolgoztak ki.

A részvételével, együttműködésével vagy vezetésével létrejött kurzusok mind a gyakorlat-orientáltságra és az aktív kollaborációra épültek azzal a céllal, hogy valamely tanulmányi vagy szakmai folyamatban támogassák a hallgatókat. A képzésfejlesztési és az oktatói gyakorlata is a hallgatói és kollégái visszajelzéséire épít, folyamatos önreflexiót és revíziót foglalva magába. Oktatói szerepvállalása facilitálás fókuszú, meghatározó formátuma pedig a workshop, mint oktatási és alkotói helyzetteremtő eszköz. Mély, integrált tudása rendkívül jól ötvözi az emberi mentális folyamatok iránti érzékenységét, valamint a Design Thinking és a Service Design módszertani megközelítését.

Fanni több, valóban innovatív képzési program létrehozásában vállalt szerepet a MOME-n belül az utóbbi tíz évben.
2015 és 2020 között vezette a Design Szolfézs programot, amely a design és elméleti alapképzésben résztvevő hallgatók kötelező programja, ezt követően pedig átvette a Formatervező alapképzés vezetését. Emellett a MOME Open keretében Design Thinking és a Service Design felnőttképzési tanfolyamok fejlesztésében és oktatásában is részt vesz. 
2020-ban, az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasaként lehetősége nyílt feltérképezni az alkalmazott service design munkaerőpiacot, ami által már akkor javaslatot fogalmazott meg egy Service Design képzés indítására az Egyetemen, ezzel új kihívást talált magának, ami idén szeptembertől valósággá is vált.
A Service Design szakirányú továbbképzés 2023 ősztől egyetemünk oktatási portfólióját gazdagítja, mely Fanni a vezetésével fog működni.

Azok számára, akik tőle tanulhatnak és vele dolgozhatnak, Csernátony Fanni nem csak egy oktató, hanem egy megbízható mentor és vezető is. Ő valódi példa arra, hogy az oktatás nem csak információátadás, hanem az emberi kapcsolatok építése és a személyes növekedés támogatása is. Olyan értékeket közvetít, mint a kitartás, a kreativitás, a pozitív hozzáállás és a precíz feladatellátás. Ehhez társul folyamatos kritikai szemlélete, amely mindig önmaga és a munkája fejlesztését eredményezi, inspirálva ezzel szűkebb és tágabb környezetét.

Csernátony Fanni eddigi tevékenységét ismerve elmondható, hogy szakmai attitűdjét talán az önazonosság jellemzi legjobban, mivel az egyetemi és privát praxisával összefüggő munkássága — amit többek között a Cellux Csoport tagjaként folytat 2013 óta —, folyamatos szinkronban erősítik egymást.

A hallgatók munkáiba való bevonódása és a velük kialakított személyes kapcsolódása és a folyamatos módszertani fejlesztésbe vetett hite teszik Fannit azzá a kiváló oktatóvá, akinek büszkén adhatjuk át az Aurum Futuri díjat.


Püspök Balázs DLA
egyetemi tanár
Akadémiai Igazgató

More news

A MOME Animáció szak szervezésében médiaművészek és táncművészek reflektáltak arra, hogyan formálja át a technológia a magánéletünket, társadalmi és fizikai létünket.

Lehet-e a textil segítségével történeteket mesélni, történeteket szőni, milyen üzeneteket hordozhat? Textile Art: In the face of contemporary times címmel jelentette meg a poznańi Magdalena Abakanowicz Művészeti Egyetem a Zeszyty Artystyczne (Művészeti Jegyzetek) folyóirat 44. számát, amelyben a hosszú idő után önálló művészeti ággá vált textilművészet kortárs törekvéseiről olvashatunk.

Elindult a 2024-es CheckINN Revitalizátor, a CheckINN Turisztikai Innovációmenedzsment Kft. és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös ötletpályázata. A legjobb revitalizációs ötleteket felmutató csapat 3 millió forintot vihet haza. A versenyre elsősorban építész- és turizmus-vendéglátóipari hallgatóktól várnak olyan koncepciókat, amelyek rozsdamezős területeket gondolnak újra, elhagyatott ipari épületeket töltenek meg új élettel, úgy, hogy azok korábbi értékei ne vesszenek el, illetve hogy a tervnek turisztikai szempontból is értékelhető hatása legyen.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121