Modules

Add filter
Formatervezés BA
Clear all

Ebben a modulban mindenki a saját szintjének megfelelően fejlesztheti rajzi, plasztikai és CAD (computer-aided design) m...

Az Elméleti Stúdiumok kínálják az egyetem összes tervezői alapszakos hallgatója számára az általános elméleti ismereteke...

A régióban egyedülálló oktatási modul, amely a tervező szakos BA hallgatóknak szolgáltat naprakész, gyakorlati tudást a ...

A Design Szolfézs egy féléves program a Design Intézet alapképzéseiben résztvevő (formatervező, textiltervező, tárgyalko...

Az experimentális kurzusok során anyagokkal, formákkal, csomópontokkal történő kísérletezés során jutnak el a hallgatók ...

Ez a modul a terméktervezés alapjait mutatja be, egyszerű funkcionális tárgyak megtervezésén keresztül. Minden feladat s...

Az utolsó félévben a hallgatók a korábbi évek tervezési feladatain keresztül reflektálnak saját erősségeikre, legjobb pr...

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport. A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítés...

A KFI modul keretében az alapszakos hallgatók egy 5 kreditértékű tantárgyat teljesítenek szakoktól független, alapképzés...

A szabadon választható tantárgyak a hallgató egyéni tanulási tervének és céljainak megvalósításához járulnak hozzá, kite...

Ezeken a kurzusokon komplex tervezési feladatokat oldanak meg a hallgatók, ahol nem csupán egy-egy tárgy, hanem egy egés...

A Technológiai tárgyak modulja az alképzésű tervező (design, építész, média) hallgatók kötelező egysége, amelyet a képz...
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121