Modules

Add filter

Az Ábrázolás tantárgycsoport célja a vizuális kommunikáció gyakorlati és elméleti tudásának elmélyítése, a leképezési re...

Ebben a modulban mindenki a saját szintjének megfelelően fejlesztheti rajzi, plasztikai és CAD (computer-aided design) m...

A modul elsődleges célja a szabadkézi és a digitális ábrázolási technikák, valamint a geometria és a színtan alapjainak ...

Az első félév, első szakos feladatainak modulja, ahol olyan alapvető forma-, struktúra- és mintaalkotó feladatokat kapna...

A második félév két specializációjának szakmai alapjaira épülő egy-egy tervezési feladata, amelyből az egyik egy rövideb...

Az alapozó modul két kurzusának célja, hogy az első évfolyamra beiratkozott hallgatókat bevezesse az egyetemi oktatás vi...

Az Elméleti Stúdiumok kínálják az egyetem összes tervezői alapszakos hallgatója számára az általános elméleti ismereteke...

Az Elméleti Stúdiumok az egyetem összes tervezői mesterszakos hallgatója számára az általános elméleti ismereteket adják...

Az Animációs Alapozás célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az animációs filmművészet meghatározó kortárs vonulatait,...

Az Animációs Film Specializáció modul célja, hogy az előző szemeszterben megszerzett alapozó ismeretekre építve elősegít...

Az Animációs Gyakorlatok modul célja, hogy az animációs filmek készítéséhez szükséges alapvető tervezési, rendezési komp...

Az Animáció kutatás és tervezés modul célja, hogy bővítse és mélyítse az animációs szakelméleti és gyakorlati ismereteke...
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121