Modules

Add filter
Designelmélet MA
Clear all

A Diplomamunka modul célja, hogy a hallgatók felkészüljenek az önálló kutatásra, majd azt lefolytatva eredményeiket egy ...

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport, melynek célja az oktatási kínálat színesítése a...

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során megismerteti a hallga...

A KFI modul keretében a mesterszakos hallgatók három db, öt kreditértékű tantárgyat teljesítenek szakoktól független, ve...

A kurzus keretében a hallgatók megismerik a tudományos kutatás eszköztárát, szabályait és lehetséges célkitűzéseit. Gyak...

A specializációt választók számára kötelező modul célja a Designkurátor szakirány speciális ismereteit átadni a hallgató...

A Múzeum és kiállítás órák célja, hogy a hallgató megismerje a múzeumok és kiállítások történetét és elméleti alapjait, ...

A szabadon választható tantárgyak a hallgató egyéni tanulási tervének és céljainak megvalósításához járulnak hozzá, kite...

A Historiográfiai órák célja, hogy a kultúratudományok perspektívájában jelentős történeti diszciplínák művelésének tört...

(a Designkurátor specializáció hallgatóinak nem kell elvégezni a tantárgyakat) A „Jövő” modul a nemzetközi designkult...

A Kritikai elméletek almodul célja, hogy a kritikai és kulturális tanulmányok (critical and cultural studies) főbb tende...

A „Ma” modul a tárgyi környezet, az ipari design (formatervezés, textiltervezés, stb.) és az építészet, illetve a képzőm...
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121