Moholy-Nagy University of Art and Design

MOME PhD jelentkezés

Témahirdetés 2024
Feltételek
Felvételi folyamata
Pontozás
Csatolandó dokumentumok
Finanszírozás
Hasznos dokumentumok
Kérdésed van?
2024. szeptemberében induló képzés
2024-ban meghirdetett doktori képzési programjaink: Művészettudomány PhD (Designkultúra-tudományi tagozat). Jelentkezési határidő: június 2. 23:59, elektronikus feltöltéssel.

Témahirdetés 2024

Feltételek

Projektterv, Portfólió

  • A szakterület átfogó ismerete
  • Kutatói / tervezői projektterv (project proposal)
  • Eddigi tudományos és szakmai eredményeinek összefoglalása (portfólió, rezümé, stb.)
  • Referencia tudományos szöveg: már megjelent publikáció vagy  a felvételire írt tanulmány (min. 20.000 leütés)

Nyelvvizsga

Legalább egy középfokú, komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

Mesterdiploma

A mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Felvételi folyamata

1.lépés

2024. március 1.

Közzétesszük az egyetem honlapján a 2024. évi doktori témahirdetőket és a kutatási témákat, illetve a jelentkezési dokumentáció beadásához szükséges sablon dokumentumokat.

2.lépés

2024. május 2. – június 2. 23:59

A jelentkezési folyamatot a JELENTKEZÉS-re kattintva tudja elindítani a felület megnyitását követően. 

A jelentkezéshez szükséges az űrlap kitöltése. Javasoljuk az űrlap mielőbbi kitöltését, mert a kitöltés feladása után tájékoztató levelet küldünk a további tennivalókról. 

3.lépés

2024. május 2. – június 2. 23:59

A kért dokumentumok feltöltése a levélben kért formátumban és elnevezéssel, illetve a regisztrációs díj befizetése. 

A letölthető dokumentumok legörgetve a HASZNOS DOKUMENTUMOK menüben találhatók.

4.lépés

2024. június második fele – július eleje

A felvételi interjúk lebonyolítása. A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat. A szóbeli pontos dátumról és beosztásról a jelentkezők emailen kapnak értesítést. 

5.lépés

2024. július

Az EHDT a felvételi bizottság javaslata alapján dönt a felvételről és az ösztöndíjas helyekről. 

A felvételi döntésről a Doktori Iskola a honlapon ad tájékoztatást, az egyetem 2024. augusztus 31-ig hivatalos értesítést küld.

Pontozás

A felvételi pontozás rendszere:

A felvételi bizottsági tagok 

  • 0-10 pontig pontozzák a jelentkezéskor benyújtott alkotói, tervezői portfóliót, illetve publikációt vagy referencia tanulmányt.
  • 0-10 pontig pontozzák a jelentkezéskor benyújtott kutatási tervet (szempontok: szakmai szint, innovatív tartalom, strukturáltság, relevanciája a MOME doktori iskolában)
  • 0-10 pontig pontozzák a szóbeli interjún nyújtott teljesítményt (szempontok: szakmai felkészültség, kommunikációs készség)

Súlyozás:

Az elért pontszámok további súlyozása az alábbi százalékos arányban történik:

  • referencia tanulmány, publikációs lista – 20 %
  • kutatási terv – 40%
  • szóbeli interjún nyújtott teljesítmény – 40%

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezés során az alábbi struktúrában szükséges a listázott dokumentumokat feltölteni az Egyetem által megadott felületre: 

I. Hivatalos dokumentumok

1. Mesterfokozatú egyetemi oklevél másolata

2. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)

3. Eredetiségi nyilatkozat hivatalos dokumentumokról

4. A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása

II. Kutatás-motiváció

5. Részletes szakmai önéletrajz

6. Kutatói téma terv (project proposal): min. 1800 - max. 5000 karakter

7. Kutatói motivációs levél: max. 1800 leütés

8. A választott témavezető támogató nyilatkozata

III. Publikáció-portfólió

9. Publikációs lista

10. Alkotói / tervezői portfólió (opcionális)

IV. Referenciamunka

11. Tudományos referencia írás: a felvételire írott, témába vágó min. fél íves (min. 20.000 leütés) szöveg vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal.

Finanszírozás

Állami ösztöndíjas

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Önköltséges (EU)

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Önköltséges (EU-n kívüli)

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.

Hasznos dokumentumok

Name of document
Eredetiségi nyilatkozat 2024
Külföldi MA diploma elismertetési kérelem 2024
Témavezető elfogadó nyilatkozata 2024

Kérdésed van?

Doktori Iskola
Cím
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOME UP
Emelet
U_406
Nyitvatartás
Hétfő - Péntek
10:00 - 18:00
Kapcsolat
Doktori Iskola
doktori@mome.hu
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121