Moholy-Nagy University of Art and Design

A zebegényi 'forfa' telek revitalizációja

Zebegényi körkép
Project overview
Student name
Király Csenge Jolán
Degree level
Year of project
2022
A mestermunkám helyszíne Zebegény, annak is történeti magja; az ó-falu, melynek közepén elhanyagolt lapostetős iskola jelöli a település legnagyobb morfológiai sebét.
Személyes kötődésem miatt évek óta foglalkoztat az iskolaépület története és sorsa. Hiszen egy hagyományos parasztházas sváb település legbensőbb szövetében igen szembetűnő látványt nyújt egy rozoga szocialista típus iskola. Mestermunkám célja az iskola területének revitalizációja, mely során a hagyomány és modernitás építészeti és településképi összefüggéseire kerestem választ.
Zebegényi körkép A zebegényi ’forfa’ telek településszerkezeti helyzete és revitalizációs lehetőségei Dolgozatom Zebegény települését vizsgálja. Egyfajta településanalízis, mely a község településszerkezeti, településképi és morfológiai jellegzetességeit veszi sorra. Az elemzés a hagyomány és modernitás építészeti és településképi összefüggéseire keres választ. Egy hagyományos vidéki település szövetében mi a helyénvaló építészeti magatartás ma? Van-e szükség illeszkedésre és ha igen, hogyan és milyen mértékben? Kiemelten foglalkozom az ó-falu területén található ’forfa’ iskola épületével, mely a ’70-es, ’80-as évek szocialista építéspolitikájának lenyomata a falu szívében. Az épület településszerkezetre gyakorolt hatása, rendhagyó beépítése és építészeti megjelenése számos kérdést felvet, példája annak a korszaknak, mely nem a környezetre való érzékeny odafigyelést helyezte előtérbe, hanem a hatékony és gyors problémamegoldást, az egyszerű, olcsó és tipizálható rendszerek kialakítását. Mindezen épületek ma általános problémát jelentenek, hiszen élettartamuk lejárt, szerkezetük elavult, megjelenésük pedig ellenszenvet vált ki. Erre utal a faluközösség körében elterjedt „forfa torzó” gúnynév is, mely nagyon jól tükrözi a lakosság megítélését az épületről és az általa képviselt korszakról.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121