Moholy-Nagy University of Art and Design

Gimnázium újragondolva

A korszerű pedagógia terei
Project overview
Student name
Bocska Beáta
Degree level
Year of project
2022
Mestermunkám keretein belül a komáromi gimnázium épületével foglalkoztam.
Célom egy olyan iskolaépület létrehozása volt, ami támogatja a korszerű pedagógia elvein nyugvó oktatást. Mestermunkámmal egyrészt az iskola diákjai számára szerettem volna differenciált tanulási és közösségi tereket létrehozni, másrészt célom volt az iskola megnyitása a városlakók és a környékbeli iskolák diákjai számára is. Egy olyan intenzíven használt épületet szerettem volna alkotni, ami a diákok második otthona lehet, valamint a környék közösségi és kulturális központjává válhat.
Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen jellemzői vannak a korszerű pedagógiát támogató iskolaépületnek. Dolgozatomban áttekintem a társadalmi változások oktatásra és nevelésre, valamint ebből kifolyólag az iskolaépítészetre gyakorolt hatásait. Foglalkozom a kompetenciaalapú oktatással, és megfogalmazom az ebből adódó új téri igényeket, melyeket a mai iskolákban biztosítani kell. A témában való jobb elmélyülés érdekében három iskolaépítészeti példát mutatok be részletesebben. Dolgozatom végén megkísérlem a korszerű pedagógiát támogató, ideális iskolai környezet jellemzőinek meghatározását, az irodalomkutatás, az épületbejárások és az interjúk tapasztalatai alapján.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121