Moholy-Nagy University of Art and Design

Lámpaoltás!

Képernyő elől képernyő elé
Project overview
Student name
Nagy Tamás Máté
Degree level
Year of project
2022
Az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó szokások nem egyértelműen negatívak, viszont vannak olyan kontextusok, amikor nem szolgálják a felhasználót.
Egyik ilyen terület az esti rutin, aminek számomra legnagyobb kérdése, hogy hogyan szakadunk el nap végén azoktól az eszközöktől vagy alkalmazásoktól, amik sokszor úgy vannak megtervezve, hogy nehéz legyen elszakadni tőlük. Ezen eszközök pszichológiai és élettani hatásai erősen befolyásolják az egyén alvásminőségét, így a diplomamunkámban az esti és reggeli rutin káros tényezőit vizsgáltam és próbáltam enyhíteni egy olyan éjjeli lámpával, amely segít ráhangolódni az elalvásra, megkönnyíti a felkelést és csökkenti az elektronikai eszközökhöz kötődő negatív szokások befolyását.
A kutatásom abból a feltevésből indult, miszerint az ember fiziológiai értelemben viszonylag állandó lény, míg a technológia egy dinamikusan változó tényező, ami közvetlen környezetünk átalakulásán keresztül hatással van lehetőségeinkre, személyes gondolkodásunkra és szokásainkra. Az emberek és technológia közti viszonyt, az azokat összekötő interakciós közegeken keresztül vizsgáltam, a kutatásban főleg angol nyelvű szakirodalmat, felméréseket, interjúkat, valamint vállalati bejelentéseket vagy technológia fókuszú cikkeket használtam fel. A szakdolgozatom elején a technológia mikrohatásáról írok, hogyan fejlődött a technológia, hogyan változtak a felhasználók lehetőségei, majd a kutatást a makrohatással folytatom, annak vizsgálatával, hogy ez tágabb társadalmi kontextusban értelmezve milyen következményekkel járt. A végső fejezetben a kortárs termékek fejlesztésében gyakran használt filozófiát, az emberközpontú design előnyeit és kritikáját fogalmazom meg.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121