Moholy-Nagy University of Art and Design

Social Design Field Lab

Kutatási fázisok
Módszertani Kézikönyv
Partners
Hátrányos helyzetű vidéki közösségek megerősítése a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben
A projekt célja, hogy egy olyan, design módszereken alapuló eszköztárat dolgozzon ki partneri együttműködésben, amely hozzájárul és elősegíti Magyarország 300 legszegényebb falujában élő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programjában részt vevő gyermekek kreatív kompetenciáinak fejlesztését. A projekt hosszú távú célja, hogy a két intézmény között olyan fenntartható partnerség jöjjön létre, amely szociálisan elkötelezett designprojekteket tud adaptálható formában eljuttatni a magyarországi és a közép-kelet-európai régió hátrányos helyzetű közösségeinek gyermekeihez.
A projekt során egy interdiszciplináris kutatócsoport olyan adaptálható, designfolyamaton alapuló módszertant dolgoz ki, amely hozzájárulhat a hátrányos helyzetű gyermekek kreatív kompetenciáinak fejlesztéséhez. A módszertan gyakorlati megvalósítása érdekében a Zalakomár Jelenlét Házban tereplabor alapú workshopokat szervezünk hackathon formájában, ahol a hallgatók, kutatók és a résztvevő helyi gyerekek különböző design megközelítésekkel kísérleteznek, hogy közösen új értékeket hozzanak létre.
A rendezvények célja, hogy az egyetemi hallgatókat, tanárokat és a helyi gyerekeket bevonjuk ezekbe a módszertani fejlesztést támogató design alapú tapasztalatokba. Az alkalmak során több szakterület képviselteti magát, mint például: építészet, médiatervezés, animáció, terméktervezés, textiltervezés.

Kutatási fázisok

Módszertan

2022. január – 2022. november

Egy interdiszciplináris kutatócsoport olyan adaptálható, design folyamatokon alapuló módszertant dolgozott ki, amely hozzájárulhat a hátrányos helyzetű gyermekek kreatív kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Hackathon

2022. április

A zalakomári Jelenlét Házban terepmunka alapú workshopokat szerveztünk Hackathon formájában, ahol diákok, kutatók és a résztvevő helyi gyerekek különböző design megközelítésekkel kísérleteztek, és közösen hoztak létre új értékeket.

Nyári Egyetem

2022. július

A zalakomári Jelenlét Házban szerveztünk egy terepmunkára fókuszáló, élményközpontú nyári egyetemet, ahol a MOME hallgatói és oktatói, valamint az MMSZ munkatársai részvételen és co-designon alapuló workshop-sorozatot tartottak helyi, sérülékeny hátterű gyerekekkel.

Kiállítás

2022. október - 2022. november

Az időszaki Social Design Field Lab kiállítás a kutatási folyamatot, valamint a Zalakomárban megvalósított terepmunka alapú oktatási helyzeteket mutatta be, ahol több szakterület (építészet, média design, animáció, formatervezés, textiltervezés) képviseltette magát.

Módszertan 2.0

2023. június - 2023. december

2023-ban egy kétnapos nyári hackathon formájában teszteljük és fejlesztjük tovább a módszertant, amelyet számos workshop követ az ősz folyamán, valamint egy kurzushét a hallgatókkal, ahol lehetőségük van a nyári hackathon során már felsorolt ötleteken és irányzatokon dolgozni.

Módszertan

Hackathon

Nyári Egyetem

Kiállítás

Módszertan 2.0

Módszertani Kézikönyv

Name of document
A jelenlét mezői - Szociális design a gyakorlatban

Partners

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121