Ösztöndíjasok 2021

Lebomló kerámia - biodiverzitás növelése sivatagos talajokban

 

Célom, olyan kerámia alapú biológiailag lebomló egységeket tervezni, amik a sivatagos talajban is biztosítják a megfelelő tápanyagokat és védelmet a facsemetéknek, és ezzel párhuzamosan javítják a talaj minőségét.


Témavezető: Kemény PéterSmart City

 

A buszmegálló egy könnyen megtalálható, megbízható, vezetékes ivócsappal biztosít iható csapvizet. Emellett célja, az esővízgyűjtésről kialakult negatív előítélek eloszlatása, a városlakók edukálása, érzékenyítése.

Témavezető: Keszei István

Future Nature

 

A félév során az foglalkoztatott, hogyan tudom a mágneses jelenséget láthatóvá tenni szövött struktúra megmozgatása által. Saját készítésű vasoxid porfesték alapú folyadékkal kezeltem természetes szálakat, amelyek mágnes hatására különböző módon reagáltak. Az elkészült kollekció darabjai vastag és vékony len, pamut és gyapjúfonalak lebegő, illetve vágott szálainak változataiból állnak, sűrű-ritka elrendezésben a különböző mozgáshelyzetek bemutatására. A végeredmény pedig egy videóban látható, melyben a hangok a különbözőségek alátámasztására szolgálnak. 


Témavezetők: Harmati Hedvig, Balázs Viola


Fotó és videó: Kőrösi László


 

Mercedes-Benz MSF Unimog

 

A koncepciómban az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet számára terveztem háborús övezetbe egy olyan mobil egészségügyi központot, melynek segítségével az önkéntesek biztonságban tudják ellátni a lakosságot.


Témavezetők: Húnfalvi András, Ruppert Dániel


Testetlen tárgy/Üvegszék esettanulmány
Jelentésrétegek a design- és művészetelmélet metszéspontjában

 

Kutatásomban azt a köztes helyzetet vizsgálom, melyben egy tárgy a designelmélet és a művészetelmélet diszciplínák metódusain keresztül egyaránt értelmeződik, ezzel átfedés keletkezik a két tudományterület vizsgálati módjai és definíciós eszköztára között. Célom a használatra létrejött designtárgyak és a műtárgyak közötti hybrid pozíció vizsgálata, a két szakterületre jellemző értelmezési szempontrendszerének önreflektív alkalmazása és módszertanaik differenciálása.


Témavezető: Fiáth Henrietta


 

A szociális érzékenyítés fontossága

 

Nagy problémának tartom az alfa generáció digitális platformokon való szocializációját, mely által valódi közösségi értékek, kapcsolatok ki sem alakulnak. Ennek kezelésére foglalkozás tervezetet ajánlok, mely szakmai tanácsokat, instrukciókat és minőségi anyagokat biztosít.


Témavezetők: German Kinga, Ébli Gábor


Online kommunikáció és értékteremtés

 

Egy olyan vállalkozás kísérleti projektje, amely a művészeti és a civil szférát támogatja az üzleti életben régóta jól működő kommunikációs ügynökségi modell mintájára.


Témavezetők: German Kinga, Ébli Gábor


Inkluzivitás és múzeumok

 

Pályázatom alapjául szakdolgozatom szolgál, melyben azt kutattam, hogy milyen lehetőségei vannak a megértési nehézséggel, azon belül is autizmussal élőknek ha múzeumot, kiállítást szeretnének látogatni. Külföldi és hazai példák alapján igyekszem feltárni a kiaknázatlan lehetőségeket az akadálymentesítés terén országunkban, s igyekszem ezekre megoldásokat keresni.


Témavezető: German Kinga


Albertfalva-Átkelés a nagybaracskai szigetre

 

A féléves tervezés keretein belül az albertfalvai OTI telepre, egy 3,5 hektáros, jelenleg üres telekre terveztünk alacsony-sűrű beépítéssel létrehozott lakófunkció és a lakók életéhez tartozó közösségi tevékenységeket befogadó tereket. Tervezési koncepciónk alapja volt, hogy a lakófunkciót a telek északi oldalára sűrítjük, így meghagyva a telek déli részén egybefüggő zöld park alakul ki, teret adva a közösségi életnek. A terv vitaindító szándékkal született: eltér a szokványos vagy berögződött fogalmaktól, melyek a lakópark szó konnotációját alakítják, és a privát és publikus funkciók keveredését támogatja.


Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs


Foghíjtelkek

 

A továbbfejlesztési koncepcióm foghíjtelkek felhasználására tesz javaslatot oly módon, hogy azok speciális szociális funkciót fogadjanak be. A kidolgozott terv alapján mintaterv készül a foghíjtelkek hasznosítására. 


Témavezető: Barcza Gergely, Kovács Csaba


Híd tervezése a Mérai Világzenei Fesztiválra

 

A tavaszi félévben az erdélyi Méra Világzenei Fesztivál helyszínére terveztünk hidat, amely az emberi, közvetlen együttműködésre hívja fel a figyelmünket az emberi test fizikai mérete és a híd mérete közötti egyensúly segítségével. A híd a nyári építőtábor keretein belül fog megvalósulni. 


Témavezetők: Börzsei Tamás, Vass-Eysen Áron


Agóra-Tervezési stúdió

 

Tervünk az ideális városi lakóövezet megfogalmazására tett javaslat, mely az átriumos ház tipológiáját alkalmazva, alacsony, intenzív beépítéssel és közösségi funkciókkal kiegészülve a közösség és az emberi lépték mellett érvel. Továbbfejlesztési koncepcióm egy építészeti kommunikációs kísérlet a szakma és a laikusok közötti szakadék áthidalására. Célja az építészeti tartalmat az animáción és a grafikán keresztül a társadalom szélesebb rétegei számára is fogyaszthatóvá tenni, ezáltal a lakhatási diskurzust élénkíteni, tematizálni.


Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs


Face Manifesto

 

Féléves projektemet folytatva 3D-s installációkat készítettem, majd azok kiállítási közegben megvalósítható tervét egészítettem ki egy Workshop épülettel továbbfejlesztési koncepcióként. Az épület különböző, általam vázolt funkciókkal felruházva egy stabil időtálló kreatív központ lehet.


Témavezetők: Lakner Antal, Marcell Tamás, Vargha Balázs


Memory Project

 

Fotográfiai munkámban emléket állítok nagyapámnak, aki a szovjet hadseregnek szentelte az életét. A fennmaradt emlék töredékekből összerakom és újragondolom fiatalkorát, utalva a háborúk egyéni veszteségeire.


Témavezetők: Fátyol Viola, Szalontai Ábel, Máté Gábor


ID56 WEBSHOP

 

A Média design szak tavaszi félévének egyik tervezési feladata az 1956-os események feldolgozására fókuszált, az interaktív dramaturgia és a webdesign eszközeivel. A webshop formátum mellett döntöttem, mert szerettem volna rámutatni, hogyan válnak társadalmilag fontos kérdések a pusztán marketing vezérelt gondolkodás áldozatává. Ezen túl arra a személyes megfigyelésre építek, hogy minden tárgyhoz kapcsolható egy történet.


Témavezetők: Erhardt Miklós, Sánta Balázs, Pálfalusi Attila


TYPOGRAPP

 

A TypogrApp egy vektoros szövegszerkesztő, amely művészeti intézmények tanulóinak ingyenesen elérhető. A vállalat célja a kreatív szféra támogatása. Profitja 50%-át tehetséggondozást támogató programokba fekteti, ösztönözve ezzel a szakmai fejlődést és a tervezői értékrend piaci érvényesülését.


Témavezetők: Marcell Tamás, Simon Péter Bence, Borbély Áron, Faragó Gergő


 

 

Hírek