MOME Campus

A MOME fejlesztése nem csupán infrastrukturális befektetés, a folyamat az egyetem tevékenységi köreit is bővíti, és három egymást erősítő pólus köré szervezi azokat.

A megújuló akadémiai épületek a többfokozatú képzés kooperatív, interdiszciplináris lehetőségeit támogatják majd. Nagyobb hangsúlyt kapnak a 21. század kihívásaira reagáló képzési formák, melyek a graduális kurzusok mellett kínálnak tudást gyarapító, a kreatív iparban hasznosítható ismereteket.

A Technológiai Park kialakításával az oktatáshoz szükséges korszerű műhely- és stúdió kapacitás válik elérhetővé. Ugyanakkor kísérletezésre, prototípusok és média tartalmak fejlesztésére, professzionális kivitelezésére is alkalmas lesz ez az egység.

A harmadik pólus a designalapú kutatás és innováció számára biztosít felületet. Az egyetem széles horizonton kezdeményezi együttműködési formák kialakítását a tudományos élet és a versenyszféra szereplőit is megszólítva. Társadalmi folyamatokat és a gazdaságot élénkítő megoldások keresése az egyik alapvetése ennek a területnek.

A beruházás megvalósulásával összességében egy nyitott, fizikai és szellemi környezetével párbeszédet folytató campus-szá válik Zugliget egyetemi közege.