Moholy-Nagy University of Art and Design

Official publications

Official publications
Alább találhatóak az egyetem hivatalos kiadmányai, melyek közül a mindenkori legfrissebben megjelentet legfelül olvashatják!

Official publications

Name of document
Download
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusának 2023. január 30-án tartott üléséről
MOME Közbeszerzési Szabályzat 2023.01.26.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusának 2022. december 12-én tartott üléséről
1_2023. (I.11.) A MOME Technológiai Park eszközeire vonatkozó eszközkölcsönzési szabályokról
Jegyzőkönyv a Moholy-nagy Művészeti egyetem Szenátusának 2022. november 28-án tartott alakuló üléséről
Doktori Iskola Képzési Terv
Privacy Policy of MOME
11/2021 (XII.20.) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás az Interaction Design, a Photography, az Animation és a Design angol nyelvű mesterképzésekre felvételt nyert hallgatók részére nyújtható tandíjkedvezményre jogosító ösztöndíj létrehozásáról
Adatvédelemi szabályzat - 2022.10.04.
Jegyzőkönyv a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusának 2022. október 24-i döntéséről.
Rektori – vezérigazgatói utasítás A 2022/2023. Akadémia év rendjének módosításáról és a téli szabadságok kiadásával kapcsolatos rendelkezésekről
Jegyzőkönyv a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Szenátusának 2022. szeptember 26-án tartott üléséről
Szervezeti és Működési Szabályzat (hatály: 2022.10.24.)
MOME Intézményfejlesztési terv - melléklet - végleges (hatály: 2016.03.31.)
Számlarend (MOME Számviteli Politikájának 6. sz. melléklete) (hatály: 2020.11.02.)
Belső ellenőrzési kézikönyv (hatály: 2019.02.01.)
3/2020. (III.10.) kancellári utasítás - Tűzvédelmi Szabályzat (hatály: 2020.03.10.)
Térítési és Juttatási Szabályzat (hatály: 2021.07.22.)
Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat (hatály: 2020.01.15.)
MOME Szellemitulajdon-kezelési szabályzata (hatály: 2021.09.01.)
MOME Intézményfejlesztési terv végleges (hatály: 2016.03.31.)
MOME Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (MOME Számviteli Poltikijának 2. sz. melléklete) (hatály: 2020.10.16.)
Szervezeti és Működési Szabályzat (hatály: 2021.01.29.)
OTP SZÉP kártya online szerződéskötés munkavállalói tájékoztató
Önköltségszámítási szabályzat (hatály: 2020.11.02.)
Foglalkoztatási Követelményrendszer (hatály: 2020.08.25.)
Foglalkoztatási Követelményrendszer (hatályos: 2022.07.15.)
2.2.6. Kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzat
MOME Szabályzata A Pénzkezelés és Értékkezelés Rendjéről (MOME Számviteli Politikájának 3. számú melléklete) (hatály: 2020.10.16.)
MOME Szabályzata a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről (hatály: 2020.10.16.)
9-2022 (VIII.17) rektori-vezérigazgató utasítás - Campushasználat rendje mellékletekkel
Doktori szabályzat (hatály: 2017.07.01.)
Selejtezési szabályzat (hatály: 2020.11.02.)
Térítési és Juttatási Szabályzat (hatály: 2022.08.08.)
Integrált Kockázatkezelési Szabályzat (hatály: 2018.12.21.)
Eszközök és források értékelési szabályzata (hatály: 2020.11.02.)
Iratkezelési szabályzat (hatály: 2022.07.06.)
Számviteli politika (hatály: 2020.10.01.)
Térítési és juttatási szabályzat (hatály: 2013.02.01 - 2015.11.30.)
Gazdálkodási Szabályzat (hatály: 2022.03.01.)
Informatikai Szabályzat (hatály: 2016.09.27.)
MOME Intézményfejlesztési terv - stratégia
Adatvédelmi szabályzat (hatály: 2018.12.07.)
Vagyonnyilatkozattételi Szabályzat (hatály: 2017.10.01.)
Teljesítménymenedzsment szabályzat (hatály: 2022.07.15.)
Elektronikus megfigyelőrendszer szabályzat, mellékletel (hatály: 2020.07.20.)
Általános és Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat (hatály: 2017.07.01.)
Doktori Iskola Működési Szabályzata (hatály: 2018.05.12.)
MOME Intézményfejlesztési terv - függelék- végleges (hatály: 2016.03.31.)
Közbeszerzési szabályzat (hatály: 2020.11.02.)
Számviteli politika (hatály: 2022.03.30.)
Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének rendje (hatály: 2019.04.01.)
Bizonylati Szabályzat (hatály: 2020.11.02.)
Kiküldetési szabályzat (hatály: 2020.10.05.)
Gépjárműhasználati szabályzat (hatály: 2019.07.22.)
MOME ERASMUS Iránytű (hatály: 2010.09.27.)
Tanulmányi- és vizsgaszabályzat (hatály: 2022.08.08.)
Kollégiumi szabályzat (hatály: 2017.11.30.)
A MOME Campus általános használati rendjéről szóló 2/2019. (IX.16.) számú rektori-kancellári közös utasítás (hatály: 2019.09.16.)
Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat (hatály: 2019.10.01
Gazdálkodási Szabályzat (hatály: 2020.11.02.)
MOME stratégia 2021-2025
MOME oktatási minőségbiztosítási kézikönyv - 2018
Habilitációs szabályzat (hatály: 2021.12.02.)
Doktorandusz Önkormányzat Alapszabály (hatály: 2019.05.28.)
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kollektív szerződése (hatály: 2020.07.15.)
Felvételi Szabályzat (hatály: 2019.05.01.)
Minőségügyi Szabályzat (hatály: 2022.04.01.)
MOME oktatási minőségbiztosítási kézikönyv (hatály: 2021.06.28)
Alapító Okirat (hatály: 2021.01.29.)
72/2018. (X. 10.) rektori-kancellári közös utasítás az oktatói óraterhelések számításáról és nyilvántartásáról
Minőségügyi szabályzat (hatály: 2022.06.28.)
Reprezentációs szabályzat (hatály: 2020.10.05.)
Címadományozás rendje - 2016
Beszerzési szabályzat (hatály: 2021.05.03.)
Esélyegyenlőségi szabályzat (hatály: 2019.01.01)
Hallgatók és oktatók által előállított szellemi alkotásokra vonatkozó szabályzat (hatály: 2008.05.26. – 2021.09.01.)
Etikai Kódex (hatály: 2015.10.26.)
Módosított eljárásrend a külföldi hallgatók beutazásával kapcsolatban
8/2022 (VIII.5) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás a KDP-ről
HÖK Alapszabályzat (hatály: 2019.11.26.)
7 /2020. (Vl.09.) rektori-kancellári közös utasítás a MOME Alapról
Szenátus ügyrendje (hatály: 2021.12.02.)
Hallgatói Jogorvoslati Szabályzat (hatály: 2019.04.01.)
Esélyegyenlőségi Terv (hatály: 2022.02.16)
6/2022 (IV.30) rektori vezérigazgatói közös utasítás az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről
Kegyeleti rend (hatály: 2012.12.06.)
Elektronikus számlák archiválásáról szóló szabályzata (hatály: 2018.09.24.)
4/2022 (III.8) rektori_vezérigazgatói közös utasítás a járványügyi intézkedésekről
2/2022. (III.01) számú vezérigazgatói utasítás - A 2022. évi béren kívüli juttatások rendjéről
Mulasztási és késedelmi térítési díjakról, valamint a kollégiumi díjakról szóló kancellári utasítás (hatály: 2018.07.04.)
Fenntarthatósági stratégia - 2008
3-2022. (III.01) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás - 2022/23-as tanév - önköltség és költségtérítés
1/2022. (V.2) számú rektori utasítás a rektori kabineten belül működő fejlesztési- és módszertani divízió alapításáról
1/2022. (I.31) számú vezérigazgatói utasítás - A 2022. évi felvételi különeljárási díjról
A 2021. év végi és 2022. év eleji időszakra vonatkozó szabadságok kiadásának rendjéről szóló 10/2021. (XII.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás (hatály: 2021.12.02.)
11-2021. (XII.20.) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás
Organogram (hatály: 2020.08.01.)
Küldetésnyilatkozat - 2014
Címadományozás rendje (hatály: 2022.06.28.)
1/2022. (V.2) számú rektori utasítás a rektori kabineten belül működő fejlesztési- és módszertani divízió alapításáról
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121