Tárgyalkotó szakosaink tervezik az Energiatudományi Kutatóközpont új díjtárgyait

Date:
A MOME és az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) együttműködésének keretében az kutatóintézet fiatal munkatársainak kiemelkedő teljesítményét, valamint a több évtizede ott dolgozó munkatársainak jubileumi munkaviszonyát elismerő díjtárgycsoportokat terveztek a Tárgyalkotó alapszak hallgatói egy kurzuson.

Az interdiszciplináris együttműködés különleges lehetőséget kínált a tervező szakos hallgatók számára, hogy tudományos területekkel éles feladatokon keresztül kerüljenek kapcsolatba. 

Az idén tíz éves kutatóközpont működésének célja, hogy nemzetközi színvonalú alap-, alkalmazott- és fejlesztő tudományos kutatásokat folytasson a nukleáris energetika, a funkcionális anyagok és nanorendszerek, a környezetvédelem, energiatakarékosság és az energiabiztonság területeken. Az emberi szem számára láthatatlan, de a mindennapi életünkben kiemelten fontos erőforrások tudományos vizsgálatával foglalkozó intézmény nem csak Magyarországon, de világszerte is egyedi vizsgálati eredményekkel, tanulmányokkal jelentkezik. 

A tárgyalkotó-hallgatók a kézzel megfoghatatlan világot valós, megfogható és átadható tárgyba foglalják a kurzuson végzett munka során. A félév felépítését meghatározta az a bevezető munkafolyamat, amelynek során a résztvevők látogatást tettek a kutatóközpontban, és az energiatudományi kutatási területeket a tervezés szempontrendszerével mérték fel. A díjtárgyakhoz a kutatóközpont stratégiai tématerületeit kellett a hallgatóknak átgondolniuk a tervezést segítő karakterek szempontjából, a magfúziót, a nukleáris energetikát és anyagtudományt, de foglalkoztak az űrkutatással, környezettudománnyal, funkcionális anyagkutatások területével is.  

A komplex feladatnak számító öttagú díjtárgy sorozat tervezése interdiszciplináris gondolkodás nélkül elképzelhetetlen lenne. A díjtárgyak kialakításában a hallgatók szabadon választhattak a rendelkezésre álló anyagok közül: van, aki üvegtechnikában mélyült el, de a 3D nyomtatás is több munkafolyamatban megjelenik. A szemeszter záró szakaszában elsősorban a tervek műhelyunkához kötött fejlesztése és a tárgyak kivitelezése zajlik, a tíz hallgató koncepcióit pedig egyesével is megmutatjuk a Bemutató rovatunkban. 

Nagy kihívást jelent az Energiatudományi Kutatóközpont karakterét megfogható tárgyban reprezentatív módon megjeleníteni. Lenyűgöző volt az együttműködésben, hogy a tudomány eszköztárával dolgozó kutatóközpont és az alkalmazott kortárs művészet eszközrendszerével kommunikáló tárgytervező-hallgatók keresik a közös megértés területeit egy a díjazás során főszerephez jutó tárgyban. Izgalmas ahogy a művészet és a tudomány együttműködik. ” - fogalmazott Dezső Renáta, a Tárgyalkotó BA szak és a projekt vezetője visszatekintve a közös munkára, hozzátette, hogy azért is tartja izgalmasnak a díjtárgysorozat tervezési feladatát a MOME hallgatói számára, mert ez egy valódi megbízás valódi megrendelővel egy stratégiailag kiemelkedő kutatóintézet számára.  

A féléves tervezési kurzus során elkészült tíz koncepció közül a mindkét intézmény vezető munkatársaiból álló hattagú zsűri választotta ki azt a legjobb három hallgatói munkát, amelyek közül a jövőben évente öt kategóriában átadott díj kikerül. 

A három legjobb alkotás koncepciója közé került Alpár Anna, Kulin Benjamin, Rakonczai Diána munkája, a különdíjat pedig Buliska Erzsébet kapta.  

Alpár Anna díjtárgyának középpontjában a Föld, mint bolygó, és a tudományok kapcsolata áll. Mint ahogyan Földünk geoszférái, úgy épülnek egymásra a tudományos kutatások rétegei is, azok egymástól elválaszhatatlanok, ezeket szimbolizálja a tárgy is – fejti ki koncepcióleírásában a hallgató. Kulin Benjamin munkájának kiindulópontját a különböző geometriai alaptestek szolgáltatták, a tárgyegyüttes a hexagon motívumára építkezik. Célja egy olyan díjtárgy tervezése és kivitelezése, mely egy tárgyban jeleníti meg az Energiatudományi Kutatóközpont öt kutatási területét. Rakonczai Diána tervének alapját a tudományhoz köthető vizuálisan megjeleníthető kifejezések adják, amelyek közül két kiválasztottra, a rétegre és a hullámra alapozta munkáját. A különdíjas Buliska Erzsébet Mária tervében a mágneses erő hatása és a lebegés látványa jut főszerephez. A látványos acél és üveg díjtárgy ikonikusan reflektál a kutatóközpont munkaterületeire. A tárgyakat a hallgatók január-februárban véglegesítik majd. 

Az együttműködésben Dezső Renáta mellett egyetemünk részéről Tóth Zoltán fémműves szakspecialitás vezető vett részt, az Energiatudományi Kutatóközpont részéről pedig Dr. Horváth Ákos vezérigazgató és Szabolics Tamás, vezető fejlesztési mérnök, kommunikációs munkatárs (Fusion Plasma Physics Department, Atomic Energy Research Institute Centre for Energy Research) 

A kurzus hallgatóinak - Alpár Anna, Bene Bianka, Bogyó Lilla, Buliska Erzsébet, Kulin Benjamin, Köte Tamás, Magyar Sára Maya, Mercs Mónika Ildikó, Rakonczai Diána Alexandra, Szöllősi Anna - munkái a Bemutató szekcióban tekinthetők meg.

A zsűri munkájában Dr. Tóth Tünde, tudományos főmunkatárs, Dr. Balázsi Csaba, EK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet tudományos tanácsadója, Dr. Belgya Tamás, EK Energia- és Környezetbiztonsági Intézet Igazgató, Szabolics Tamás, fejlesztő mérnök / kommunikációs referens, Dr. Dezső Renáta, MOME oktató és Toth Zoltán, Ferenczy Noémi-díjas oktató vett részt. 

More news

Hogyan mutathatja be a grafikai tervezés a toleranciát? Mirko Ilić Boszniában született, ma New Yorkban élő és dolgozó művész hat éve indította útjára a Tolerance Poster Showt, amelyet április 2-ig a MOME Groundban lehet megtekinteni.

Mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy fiatal tervező? Legyen az egy grafikai vagy animációs stúdió működtetése, saját divatmárka alapítása, vagy az alkalmazotti forma; a jövő designereinek az érvényesüléshez, szakmai céljaik eléréséhez piaci és vállalkozói ismeretekre is szükségük van. A MOME oktatói ezért egy Kelet-Közép Európában egyedülálló tantárgyat fejlesztettek ki, amely kifejezetten a kreatívipar igényeire válaszolva adja át az üzleti szemléletet a hallgatóknak. Ez a Business to Design (B2D) oktatási program, melynek kidolgozásában a szektor elismert szakemberei, vállalkozói, a MOME alumnija valamint meghívott nemzetközi előadók is részt vesznek. Különlegesség, hogy az oktatási program a tanterv része, minden alapszakos hallgató számára kötelező tárgy.

Több szinten, anyanyelvi tanárok vezetésével indultak el az angol nyelvi kurzusok a MOME-n, amelynek célja nem csak az általános nyelvi képzés, de az akadémiai szaknyelv, a kreatív területek, az egyetemen tanulható szakmák szókincsének oktatása is.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121