Modules

Add filter
Fotográfia MA angol nyelven
Clear all

Az Elméleti Stúdiumok kínálják az egyetem összes tervezői mesterszakos hallgatója számára az általános elméleti ismerete...

A diploma modul a Photography MA képzésben az utolsó két szemesztert öleli fel. A diploma folyamat gyakorlati részét, va...

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport. A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítés...

A KFI modul keretében a mesterszakos hallgatók három, 5 kreditértékű tantárgyat teljesítenek szakoktól független, vegyes...

A tantárgyak ezen csoportjának célja, hogy felvértezze a hallgatót a szakelméleti és az arra vonatkozó gyakorlati tudáso...

A képzés központi eleme, amely a tanulmányok teljes időtartama alatt a hallgató önálló fotográfiai programjának és alkot...

A szabadon választható tantárgyak a hallgató egyéni tanulási tervének és céljainak megvalósításához járulnak hozzá, kite...

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató tapasztalatokat szerezzen a fotográfus tevékenységek különböző, valós piaci k...
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121