Moholy-Nagy University of Art and Design

A domb

A szimbolikus filmi elbeszélés
Project overview
Student name
Gerendás Bálint
Degree level
Year of project
2022
A film a főszereplő útját követi egy éjszakai buszjáraton, kifelé a városból.
Útközben flashback jeleneteken, belső monológokon, animációs betéteken keresztül ismerjük meg Dávidot, a húszas évei végén járó, művészi terveket dédelgető fiatalt, aki éppen sokadik felvételi vizsgája eredményét várja. Látjuk mindennapi életében, munka közben, társaival beszélgetve, átéljük ambícióit, frusztrációit, demoralizáltságát, magányát. Ezt követően a történet szakít az addigi dramaturgiával, jelenidejűvé, ugyanakkor egyre fantasztikusabbá válik. A buszról leszállva Dávid a hajnali téli ködben a közeli erdő felé indul, ahol némi bolyongás után egy tisztáson összekuporodik a fagyos földön. Ekkor kezdetét veszi egy metamorfózis, melyben a fiú lassan összeolvad a természettel, és mire kitavaszodik, virágos dombbá változik.
Szakdolgozatomban megkísérlek a szemiotikai strukturalizmus eszköztárának segítségével párhuzamot vonni az irodalmi trópusok és a hozzájuk hasonló filmnyelvi jelenségek között. Teszem ezt abból a célból, hogy ez által a nehezen értelmezhető szürrealista/szimbolista stílusú filmek jelentéstartalmait releváns módon elemezni, értelmezni lehessen. Dolgozatom utolsó momentumaként a felsorakoztatott eszközök és szempontrendszerek segítségével megkísérlem egy komplex szimbolikával rendelkező film jelentésrétegeinek mélyreható bemutatását.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121