Moholy-Nagy University of Art and Design

Élet

Fiatalok mentális állapota napjainkban
Project overview
Student name
Gajda Barnabás
Mentor
Máté Gábor
Programme
Fotográfia MA
Degree level
MA
Department
Média Intézet
Year of project
2022
Dolgozatomban történelmi áttekintést teszek a gyermekkor és a felnőttkor között álló, korosztályt tekintve 18-25 év között vizsgált egyének kutatásainak eredményeiből a huszadik század elejétől napjainkig.
"élet [e] főnév -et [ë] v. (régies) éltet [e v. ë], -e [e] v. (régies) élte [e] (rendsz. csak egyes számban) Vmely élő szervezetnek, főleg embernek a létezési formája, ill. ennek tartalma: Az az idő, amely alatt vki élt v. még élni fog. Hosszú, rövid élet; az élet alkonya ¬; az élet hajnalán ¬; az élet dele ¬ v. vki életének dele; élete fogytáig; az élet tavaszán ¬; az élet reggele ¬; élete virágjában; vkinek az élete lefolyik, lepereg; egész életében; életében először; soha életében; egész életére kihat; egész életére szóló; egész életére nyomorék marad; örök életére; életét leéli, tölti; életét befejezi, bevégzi; életét végzi.  Elhull a virág, eliramlik az élet. (Petőfi Sándor) Az életet már megjártam. | Többnyire csak gyalog jártam. (Arany János) Az élet az nagyon rövid, | de, jaj, oly lassan múlik el. (Kosztolányi Dezső) || a. (átvitt értelemben) Az az idő, időtartam, ameddig vmely tárgy a rendeltetésének megfelelő formában létezik. Ennek a játéknak se lesz hosszú az élete ennyi gyerek közt. A gőzhajók sem igen tudják, meddig haladnak még. Csak nap-nap az életük. (Tömörkény István)" Definíciók forrása: A magyar nyelv értelmező szótára
Megvizsgálom és bemutatom, hogy a különböző korokban miként változott a fiatalok definiálása, majd a felnőtté válást pszichológiai aspektusból is feltérképezem. Kiemelt figyelmet fordítok az olyan fogalmakra, mint a kapunyitási pánik, az életnegyed krízis, a kohorsz-élmény, választ adva olyan kérdésekre, miszerint egyéni, vagy kollektív jelenség figyelhető -e meg, illetve, hogy milyen különbségek fedezhetők fel az egyes generáció elméletek között.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121