Moholy-Nagy University of Art and Design

Élet

Fiatalok mentális állapota napjainkban
Project overview
Student name
Gajda Barnabás
Degree level
Year of project
2022
Dolgozatomban történelmi áttekintést teszek a gyermekkor és a felnőttkor között álló, korosztályt tekintve 18-25 év között vizsgált egyének kutatásainak eredményeiből a huszadik század elejétől napjainkig.
"élet [e] főnév -et [ë] v. (régies) éltet [e v. ë], -e [e] v. (régies) élte [e] (rendsz. csak egyes számban) Vmely élő szervezetnek, főleg embernek a létezési formája, ill. ennek tartalma: Az az idő, amely alatt vki élt v. még élni fog. Hosszú, rövid élet; az élet alkonya ¬; az élet hajnalán ¬; az élet dele ¬ v. vki életének dele; élete fogytáig; az élet tavaszán ¬; az élet reggele ¬; élete virágjában; vkinek az élete lefolyik, lepereg; egész életében; életében először; soha életében; egész életére kihat; egész életére szóló; egész életére nyomorék marad; örök életére; életét leéli, tölti; életét befejezi, bevégzi; életét végzi.  Elhull a virág, eliramlik az élet. (Petőfi Sándor) Az életet már megjártam. | Többnyire csak gyalog jártam. (Arany János) Az élet az nagyon rövid, | de, jaj, oly lassan múlik el. (Kosztolányi Dezső) || a. (átvitt értelemben) Az az idő, időtartam, ameddig vmely tárgy a rendeltetésének megfelelő formában létezik. Ennek a játéknak se lesz hosszú az élete ennyi gyerek közt. A gőzhajók sem igen tudják, meddig haladnak még. Csak nap-nap az életük. (Tömörkény István)" Definíciók forrása: A magyar nyelv értelmező szótára
Megvizsgálom és bemutatom, hogy a különböző korokban miként változott a fiatalok definiálása, majd a felnőtté válást pszichológiai aspektusból is feltérképezem. Kiemelt figyelmet fordítok az olyan fogalmakra, mint a kapunyitási pánik, az életnegyed krízis, a kohorsz-élmény, választ adva olyan kérdésekre, miszerint egyéni, vagy kollektív jelenség figyelhető -e meg, illetve, hogy milyen különbségek fedezhetők fel az egyes generáció elméletek között.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121