Moholy-Nagy University of Art and Design

Kapcsolódások

Project overview
Student name
Buja Hanna
Mentor
Csernátony Fanni
Programme
Formatervező művész MA
Degree level
MA
Department
Design Intézet
Year of project
2022
Diplomamunkámban, akárcsak a szakdolgozatomban, a manualitást és a taktilis tapasztalást vizsgálom.
Anyagtársításokból kiindulva, a készítési folyamat tudatos nyomon követésével figyeltem meg, miként váltakozik bennem az implicit tudás és explicit figyelem. Az anyagtársítások formai keretéül a tálat, edényt választottam, hiszen ez funkciójában, megjelenésében és etimológiailag is szorosan kapcsolódik az emberi kézhez, tenyérhez. Kézi lemezalakítással, felhúzással és domborítással hoztam létre a formákat. Ezek a technológiák számomra elengedhetetlenek. Fizikailag és szellemileg is kellően igénybevevőek, ahhoz, hogy lekössék a figyelmemet, meditációs és terápiás gyakorlatok.
A tál, edény, tenyér, kéz, megtartás, megfogás, bőkezűség, kínálás, fogalmak halmazából két tárgysorozat és egy különálló tárgy született, amelyek egyedi gyűjtői darabok. Az egyik sorozat fém és üveg kapcsolódását vizsgálja, a másik és a különálló tárgy pedig kéz és héjtárgy viszonyát.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121