Moholy-Nagy University of Art and Design

Ki vagy? - Önismeret fejlesztő komplex pedagógiai program

Project overview
Student name
Takáts Fruzsina
Degree level
Year of project
2023 - ongoing
Önismeret fejlesztő komplex pedagógiai program, mely a művészettel nevelés eszközeivel elősegíti a középiskolás célcsoport önreflexív, egészséges önértékelésének kialakulását.

A projektet megalapozó elméleti kutatás ÚNKP pályázat keretében zajlott, A művészettel nevelés lehetőségei az önismeret fejlesztésben középiskolás korban címmel. Ebben kibontottam a célcsoport fejlődéslélektani, szociálpszichológiai aspektusait kortárs társadalmi dinamizmusok és 4 éves tanári tapasztalataim alapján. 

Példákkal és kutatásokkal támasztom alá, hogy a művészet és a művészeti oktatás egyén és ezáltal -Beuys soziale plastik elmélete után szabadon- társadalomformáló hatású, minek következtében a Vizuális nevelés - akár tanmenetbe ágyazva is - vállalhatja azt a felelősséget, hogy a résztvevőinek mentális egészségét támogatja. 

A 30 órásra tervezett program, mely szakdolgozatom tárgya is, iskolán kívüli tevékenység keretében épp úgy felhasználható lesz, mint tanmenetbe ágyazva. A képzőművészeti vonatkozás nem határozza mega résztvevő összetételét, maximum a létrejött produktumok kvalitását. 

“A legfontosabb, hogy a gyerek értse meg: 

ez az óra nem a művészetről, róla szól!” 

-Bodóczky István a vizuális nevelésről 

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121