Moholy-Nagy University of Art and Design

Kiiratkozás az Erzsébet téren

Forum Hungaricum?
Project overview
Student name
Borenich Levente Máté
Degree level
Year of project
2022
Az Erzsébet térre rotációban költöznek be a „közélet szerzetesei”.
A formalizáltan működő közösség vállalása,, hogy dekommodifikálja,, ápolja és aktivizálja a város főterét. A mestermunka célja,, hogy vizuális tartalommal töltse fel a „szekuláris kolostor” képzetét. Az egykori buszpályaudvar köré szervezett térkompozíció egymás mellé rendelt archetipikus térelemek láncolata,, mely háttérként szolgálhat a városi rítusoknak.
Szakdolgozatomban az Erzsébet tér példáján keresztül mutatom be, hogy a városi modernitás kibontakozásával hogyan változott a közterek koncepciója, funkciója, társadalmi szerepe a városban. A térhez köthető eseményláncolat feltárásán kívül a térség átalakulásán keresztül szemléltetem az urbanizáció hatását. Szűk történelmi vizsgálódás helyett egy tágabb narratívát építek, mely során építészeti, politikai, társadalmi és gazdasági szempontok mentén vizsgálom a választott helyszínt. A dolgozatomban bemutatom, hogy a történelem során milyen kulturális konstrukciók szervezték az Erzsébet teret és kifejtem, hogy a létezett szocializmusban, majd az azt következő neoliberális városeszményben hogyan szűkült a közterek elképzelésének és használatának politikai horizontja. Megoldásként a közterek dekommodifikációját, demokratizálását kínálom fel, melynek megvalósítását a város közössége által képzelem el. Ezzel párhuzamosan egy olyan építészeti hozzáállást vetek fel, ami az autonóm építészeti forma rehabilitációjával képes lehet reprezentációt nyújtani és teret szorítani ezeknek a kezdeményezéseknek.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121