Moholy-Nagy University of Art and Design

Nyílt definíció

Project overview
Student name
Tóth Bence
Degree level
Year of project
2023
Az 1993-as Polifónia című kiállítás, és az arra Beöthy Balázs által készített Rejtett definíció című projekt kapcsán alakítottam ki a hipotézist, miszerint az elmúlt 30 év szociális-politikai-kulturális változásai ismét megkívánják a művészet társadalmi konszenzuson alapuló újradefiniálását. Arra kértem művészeket és civileket, hogy küldjenek a projektem Instagram-oldalára egy-egy szabad művészetdefiníciót hangüzenetben. Ezek anonim közzétételét követően a leiratokból szövegbányászati algoritmussal kinyert adatok segítségével létrehoztam egy 3D-nyomtatott testet, fizikailag asszimilálva ezzel a különböző definíciókat. A projektem egyik olvasata a feladat abszurditása: nem lehetséges egyetlen adekvát művészetdefiníciót megfogalmazni. Azonban a kutatásom során a definíciók gyűjtése ébresztett rá arra, hogy a valódi cél az egyes meghatározások megfogalmazói között létrejövő diskurzus létrehozása. Projektem továbbfejlesztésének fókusza ezért lett az abszurditás helyett a nyílt, és társadalmi-kulturális haszonnal járó párbeszéd serkentése.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121