Moholy-Nagy University of Art and Design

Testetlen tárgy/Üvegszék esettanulmány

Jelentésrétegek a design- és művészetelmélet metszéspontjában
Project overview
Student name
Adamik Luca
Degree level
Year of project
2021
Kutatásomban azt a köztes helyzetet vizsgálom, melyben egy tárgy a designelmélet és a művészetelmélet diszciplínák metódusain keresztül egyaránt értelmeződik, ezzel átfedés keletkezik a két tudományterület vizsgálati módjai és definíciós eszköztára között. Célom a használatra létrejött designtárgyak és a műtárgyak közötti hybrid pozíció vizsgálata, a két szakterületre jellemző értelmezési szempontrendszerének önreflektív alkalmazása és módszertanaik differenciálása.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121