Moholy-Nagy University of Art and Design

Tűz, otthon, szobák

Project overview
Student name
Gajewszky Anna
Degree level
Year of project
2023
Vannak az életben meghatározó események, amelyekről már történésük pillanatában tudjuk, hogy gyökeresen megváltozik tőlük az életünk, és két– egy „azelőtti” és „azutáni” részre szakad.
Nem törvényszerű, hogy veszteséggel járnak, ha mégis, akkor viszont arra késztetnek, hogy más szemszögből tekintsünk arra, amink maradt. Gajewszky szerint életünkben több ilyen esemény is előfordul. Ha akkor éppen nem is voltunk tudatában, visszatekintve már egyértelmű, hogy az volt az a pillanat, amikor minden megváltozott.

Számára ez a pont egy tűz formájában jött el, amely megfogható közelségbe hozta a halál gondolatát, és fizikai értelemben a teljes gyermekkorát elpusztította, csak emlékek maradtak utána. Ha szinte mindenünk egyik percről a másikra megsemmisül, az okozott űrt rendkívül nehéz kitölteni. Megpróbáljuk összeszedni és összefoltozni életünk megmaradt darabkáit.
Gajewszky hozzáfogott, hogy szobakollázsain keresztül újraalkossa a csak a fejében létező szobákat – az üresség, szomorúság, félelem és szorongás helyiségeit. A kollázsok alapját olyan terek képezik, amelyekben a tűz óta élt, azonban üresnek, rémisztőnek és idegennek érződnek számára. Ezekben a párhuzamos valóságokban létező szobákban semmi sem érződik biztonságosnak vagy otthonosnak, mégis ezek képezik tényleges otthonát. E fantázia- vagy látomásszerű szobákat azért alkotta meg, hogy megmutassa, hogyan válthatják fel a valóságot félelmeink, gondolataink és visszatérő rémálmaink. Az üresség és félelem érzésének nem kell, hogy köze legyen a valósághoz, és az emlékek képesek lehetnek újraírni azt, ahogy életünket vezetjük.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121