Moholy-Nagy University of Art and Design

MOME PhD application

Themes 2023
Requirements
Application procedure
Pontozás
Documents to attach
Form of financing
Useful documents
Got a question?
Starting in September 2024
2024-ban meghirdetett doktori képzési programjaink: Művészettudomány PhD (Designkultúra-tudományi tagozat). Jelentkezési határidő: június 2. 23:59, elektronikus feltöltéssel.

Themes 2023

Requirements

Projektterv, Portfólió

  • A szakterület átfogó ismerete
  • Kutatói / tervezői projektterv (project proposal)
  • Eddigi tudományos és szakmai eredményeinek összefoglalása (portfólió, rezümé, stb.)

Nyelvvizsga

Legalább egy középfokú, komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

Mesterdiploma

A mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Application procedure

1.step

2024. március 1.

Közzétesszük az egyetem honlapján a 2024. évi doktori témahirdetőket és a kutatási témákat, illetve a jelentkezési dokumentáció beadásához szükséges sablon dokumentumokat.

2.step

2024. május 1. – június 2. 23:59

A jelentkezéshez szükséges űrlap kitöltése, kért dokumentumok feltöltése és regisztrációs díj befizetése. A jelentkezési folyamatot IDE kattintva tudja majd elindítani a felület megnyitását követően. 

A szükséges letölthető dokumentumok legörgetve a HASZNOS DOKUMENTUMOK menüben találhatók.

3.lépés

2024. június második fele – július eleje:

A felvételi interjúk lebonyolítása. A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat. A szóbeli pontos dátumról és beosztásról a jelentkezők emailen kapnak értesítést. 

4.step

2024. július: Az EHDT a felvételi bizottság javaslata alapján dönt a felvételről és az ösztöndíjas helyekről. 

A felvételi döntésről a Doktori Iskola a honlapon ad tájékoztatást, az egyetem 2024. augusztus 31-ig hivatalos értesítést küld.

Pontozás

A felvételi pontozás rendszere:

A felvételi bizottsági tagok 

  • 0-10 pontig pontozzák a jelentkezéskor benyújtott alkotói, tervezői portfóliót, illetve publikációt vagy referencia tanulmányt.
  • 0-10 pontig pontozzák a jelentkezéskor benyújtott kutatási tervet (szempontok: szakmai szint, innovatív tartalom, strukturáltság, relevanciája a MOME doktori iskolában)
  • 0-10 pontig pontozzák a szóbeli interjún nyújtott teljesítményt (szempontok: szakmai felkészültség, kommunikációs készség)

Súlyozás:

Az elért pontszámok további súlyozása az alábbi százalékos arányban történik:

  • referencia tanulmány, publikációs lista – 20 %
  • kutatási terv – 40%
  • szóbeli interjún nyújtott teljesítmény – 40%

Documents to attach

A jelentkezés során az alábbi struktúrában szükséges a listázott dokumentumokat feltölteni az Egyetem által megadott felületre: 

1. Jelentkezési oldal kitöltése

2. Mesterfokozatú egyetemi oklevél másolata

3. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)

4. Eredetiségi nyilatkozat hivatalos dokumentumokról

5. Részletes szakmai önéletrajz

6. Kutatói téma terv (project proposal): min. 1800 - max. 5000 karakter

7. Kutatói motivációs levél: max. 1800 leütés

8. A választott témavezető támogató nyilatkozata

9. A felvételi eljárási díj befizetésének igazolása

10. Publikációs lista

11. Referenciamunka (pl. a felvételire írott témába vágó min. fél íves vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal stb.)

12. Alkotói / tervezői portfólió (opcionális)

Form of financing

Állami ösztöndíjas

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Önköltséges (EU)

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Önköltséges (EU-n kívüli)

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.

Useful documents

Name of document
Eredetiségi nyilatkozat 2024
Külföldi MA diploma elismertetési kérelem 2024
Témavezető elfogadó nyilatkozata 2024

Got a question?

Doctoral School
Address
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOME UP
Floor
U_406
Opening hours
Monday - Friday
10:00 - 18:00
Contact
Doctoral School
doktori@mome.hu
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121