Európai szociális design hálózatot hozott létre a MOME

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kezdeményezésével 2020. október 20-án létrejött a világszinten is egyedi szociális design hálózat, a Social Design Network (SDN). A 11 rangos partneregyetem bevonásával elinduló kezdeményezés célja a tudásmegosztás és a közös projektek, kutatások, kurzusok mentén a jövő szociálisan érzékeny designereinek és kreatív szakembereinek képzése.

A design, mint kreatív iparág igen fontos változáson, átalakuláson megy keresztül. A 21. század kihívásai, mint a klímaválság, a migráció, a gazdasági- és technológiai fejlődés ütemének gyorsulása olyan feladatok elé állítja az iparági szereplőket, melyek hatására érdemes újragondolni a designról, a designer szerepéről alkotott képünket.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Innovációs Központ (MOME IK) Szociális Design Kutatócsoportja 2020 októberében hozta létre az első Social Design Networköt 11 partneregyetem bevonásával. A network célja, hogy a hasonló gondolkodású és a szociális design gyakorlatában aktív felsőoktatási intézményeket egy platformra terelje és közös gondolkodást, valamint támogatási rendszer kiépítését indítsa el. A partneregyetemek kiválasztásánál a szociális design gyakorlat minél szélesebb értelmezése volt a szelekciós szempont.

A szociális design egyik legfőbb feladata a 21. század komplex kihívásaira megoldások keresése a design eszközrendszerének használatával, a résztvevőket bevonó, a kreatív problémamegoldó folyamatokon keresztül új társadalmi értékek, folyamatok, technikák és hasznos termékek tervezése. Ezek azok a megközelítési módok, amelyek segítségével a tervezők  formálói és segítői lehetnek a világban történő változásoknak. Ez a gondolat áll annak a nyolc országot átfogó, globális kezdeményezésnek a hátterében, amely a 11 egyetemet összekapcsolja a szociális design témaköre mentén. Az újonnan megalakult hálózat célja a tudásmegosztás és a közös projektek, kutatások, kurzusok mentén a jövő szociálisan érzékeny designereinek és kreatív szakembereinek képzése.

Az alakuló ülés célja a résztvevő 11 egyetem saját szociális design definíciójának és gyakorlatának megismerése, valamint az adott térségre jellemző szociokulturális környezet ismertetése. A Social Design Network további célja lefektetni az alapjait egy közös, Európai Unió által finanszírozott támogatási rendszer kiépítésének, melyet 2021 elején terveznek elindítani.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kreatív munkáját mindig is társadalmi szerepvállalás, a technológiai lehetőségek, a gazdasági eszközök és a környezeti erőforrások szintézise jellemezte.
“Az előttünk álló időszak állandóan változó és kihívásokkal teli időszakaiban szakmai kötelességünk kiterjeszteni a design területeit, feltárni az együttműködés új módjait. A klímaválság idején a társadalmi, ökológiai, gazdasági és kulturális fenntarthatóság és az innováció együtt jár.  Az eltérő és sokszínű célokat, kontextusokat és perspektívákat képviselő, egyre fejlődő társadalmi tervezés elterjedése tehát közös ügyünk, jövőnk záloga.” emelte ki  Fülöp József, a MOME rektora.

Fehér Bori ötletgazda szerint “Ez a hálózat egy kivételes lehetőséget biztosít a tudáscserére, a személyes és szakmai fejlődésre, nemzetközi együttműködésekre a szociális design területén belül, valamint a társ szakterületek bevonása irányában is.”

Ezért is kiemelten fontos a MOME számára a most megalakult Social Design Network, hiszen ez az egyedi kezdeményezés, a szociális design területén nemzetközi szinten is kiemelkedő munkát végző, hasonló gondolkodású szakemberek egyedülálló csoportja lehetőséget biztosít arra, hogy a design társadalmi felelősségvállalásának elvitathatatlan jelentőségét együttes erővel tudjuk képviselni Európában és azon kívül is.


A Social Design Network partnerei:

- Central Saint Martins – University of the Arts London, London, UK
- Elisava - Barcelona School of Design and Engineering, Barcelona, S
- Estonian Academy of the Arts, Tallinn, ET
- Free University of Bozen-Bolzano, IT
- Hadassah Academic College, Jeruzsálem, ISR
- Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, D
- Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest, HU
- Royal College of Art, London, UK
- Sint Lucas School of Art, Antwerpen, B
- Universität Der Künste, Berlin, D
- Willem de Kooning Academy, Rotterdam, NL

Publikálva: 2020-10-21 13:59:00