Modules

Add filter
Animation MA angol nyelven
Clear all

Az Elméleti Stúdiumok az egyetem összes tervezői mesterszakos hallgatója számára az általános elméleti ismereteket adják...

Az Animációs Film Specializáció modul célja, hogy az előző szemeszterben megszerzett alapozó ismeretekre építve elősegít...

Az Animáció kutatás és tervezés modul célja, hogy bővítse és mélyítse az animációs szakelméleti és gyakorlati ismereteke...

A Diploma modul során a hallgatók személyes konzultációk keretében dolgoznak együtt a szakdolgozati és a mestermunka kon...

Az Immerzív Történetmesélés Specializáció modul célja, hogy az előző szemeszter alapozó modulja során megszerzett törtné...

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport, melynek célja az oktatási kínálat színesítése a...

A KFI modul keretében a mesterszakos hallgatók három db, öt kreditértékű tantárgyat teljesítenek szakoktól független, ve...

A szabadon választható tantárgyak a hallgató egyéni tanulási tervének és céljainak megvalósításához járulnak hozzá, kite...

A Szakmai gyakorlat modul célja, hogy a hallgató kompetenciáinak fejlődését a specializációkhoz kapcsolódó munkát végző ...
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121