Modules

Add filter
Animation MA angol nyelven
Clear all

Az Elméleti Stúdiumok kínálják az egyetem összes tervezői mesterszakos hallgatója számára az általános elméleti ismerete...

Az Animációs Film Specializáció modul célja, hogy az előző szemeszterben megszerzett alapozó ismeretekre építve elősegít...

Az Animáció kutatás és tervezés modul célja, hogy bővítse és mélyítse az animációs szakelméleti és gyakorlati ismereteke...

A Diploma modul során a hallgatók személyes konzultációk keretében dolgoznak együtt a szakdolgozati és a mestermunka kon...

A diploma modul a Photography MA képzésben az utolsó két szemesztert öleli fel. A diploma folyamat gyakorlati részét, va...

Az Immerzív Történetmesélés Specializáció modul célja, hogy az előző szemeszter alapozó modulja során megszerzett törtné...

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport. A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítés...

A KFI modul keretében a mesterszakos hallgatók három, 5 kreditértékű tantárgyat teljesítenek szakoktól független, vegyes...

A szabadon választható tantárgyak a hallgató egyéni tanulási tervének és céljainak megvalósításához járulnak hozzá, kite...

A Szakmai gyakorlat modul célja, hogy a képzésben résztvevő hallgatók kompetenciáinak fejlődését támogassa a specializác...
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121