Modules

Add filter
Designkultúra BA
Clear all

Az alapozó modul két kurzusának célja, hogy az első évfolyamra beiratkozott hallgatókat bevezesse az egyetemi oktatás vi...

A Design Szolfézs egy féléves program a Design Intézet alapképzéseiben résztvevő (formatervező, textiltervező, tárgyalko...

Az elméleti modul célja a különféle kultúratudományok elmélettörténetének ismerete. Ennek keretében a hallgatók megismer...

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport. A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítés...

A szabadon választható tantárgyak a hallgató egyéni tanulási tervének és céljainak megvalósításához járulnak hozzá, kite...

A modul a harmadéves hallgatók tanulmányait lezáró szakdolgozat elkészítése köré épül. A Szakdolgozati szeminárium segít...

A modul az egyetemi kurzusokon kívüli két szakmai gyakorlat kurzust foglalja magába 50-50 óra terjedelemben. A szakmai g...

A modulba foglalt kurzusok során a társadalomtudomány, kommunikációelmélet, kulturális antropológia, művészetszociológia...

A közös modul célja, hogy az elméleti képzésben résztvevő hallgatók is szerezzenek elemi szintű jártasságot a mű/tárgyak...

A modul célja, hogy a hallgató megismerje az egyetemes és magyar művészettörténet, építészettörténet, designtörténet leg...
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121