Moholy-Nagy University of Art and Design

‎Silēns

Project overview
Student name
Pilbák Petra
Degree level
Year of project
2023
A Silēns egy kísérleti újraértelmezése az írás, a kép és a zene kapcsolatának. Egy olyan egyéni rendszert dolgoztam ki, amely a nyelvet (írás, szöveg) egy, a megszokottól eltérő médiumon keresztül szólaltatja meg. A folyamat során az írást vizuális médiumba, majd az így kapott eredményt auditív közegbe helyezem át. A folyamat célja az írás és a szöveg nyelvi jellegétől, mint megszokott kommunikációs médiumtól elvonatkoztatni. A folyamat az írás képszerűségére, a nyelv és a hang lényeges kapcsolatára, illetve a nyelvek és kommunikációs jelek kódszerűségére építkezik.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121