Moholy-Nagy University of Art and Design

Efemer és mulandó művészetek

Befogadás és interpretáció az elmúlástudatosság jegyében
Project overview
Student name
Lukács Edit
Degree level
Year of project
2022
Szakdolgozatomban az elmúlás művészeti gyakorlatával foglalkozom, pontosabban az elmúlással mint témával a képzőművészetben, az ehhez kapcsolódó, elmúlás- és időtudatos befogadói magatartásokkal, valamint kiállítási gyakorlattal.
A mulandóság egy művészeti alkotás esetében fakadhat annak anyagából, vagy tudatos alkotói intencióból, de a véletlennek is szerepe lehet benne. Olyan folyamat az elmúlás, mely egyetlen alkotást sem kímél, azonban ennek felfogható időkeretbe való sűrítése – melyben az elmúlás nem csak szükségszerű velejárója egy alkotásnak, hanem téma és aktív gyakorlat is – kihívást jelent, mind befogadóként, mind intézményi perspektívából, hiszen alapvetően kérdőjelezi meg a klasszikus muzeológiai gyakorlatot (kiállítás, gyűjteményezés, stb).
A mulandóság teoretikus jellegű körüljárása és annak kortárs művészeti gyakorlatban való példázása mellett kiemelt figyelmet szentelek az alkotásokat közvetítő médiumoknak, a kiállításoknak is. A kiállításokat a kritikai muzeológia tekintetében vizsgálom, mely több összefüggést is mutat a mulandóság tematizálásával. A kiállítás mint médium vizsgálatának beemelésével világossá teszem a múzeumi gyakorlat konceptuális és gyakorlati kihívásait az időkomponens tükrében.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121