Moholy-Nagy University of Art and Design

Szín és illúzió Victor Vasarely művészetében

Project overview
Student name
Kis Regina Beatrix
Mentor
Borkovics Péter
Programme
Tárgyalkotás BA
Degree level
BA
Department
Design Intézet
Year of project
2022
Dolgozatom témája a színek és illúziók különböző hatásai Vic-tor Vasarely művészetében.
Célom, hogy jobban megismerjem a mű-vészet e két jelentős eszközét, hogy a későbbiekben ezt a tudást tud-jam alkalmazni akár az üveg területén is. Kutatásom módszerét te-kintve szakirodalmi elemzés, megfigyelés és kérdőíves felmérés.
E módszer a következő hipotézisen alapszik: A színek emberre gyako-rolt hatásai a térillúzióval párosulva felerősödnek. A folyamat során e feltételezés részben igazolódott be, pontosabb bizonyításához és alá-támasztásához további információk és kutatás szükséges.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121