Moholy-Nagy University of Art and Design

Szín és illúzió Victor Vasarely művészetében

Project overview
Student name
Kis Regina Beatrix
Degree level
Year of project
2022
Dolgozatom témája a színek és illúziók különböző hatásai Vic-tor Vasarely művészetében.
Célom, hogy jobban megismerjem a mű-vészet e két jelentős eszközét, hogy a későbbiekben ezt a tudást tud-jam alkalmazni akár az üveg területén is. Kutatásom módszerét te-kintve szakirodalmi elemzés, megfigyelés és kérdőíves felmérés.
E módszer a következő hipotézisen alapszik: A színek emberre gyako-rolt hatásai a térillúzióval párosulva felerősödnek. A folyamat során e feltételezés részben igazolódott be, pontosabb bizonyításához és alá-támasztásához további információk és kutatás szükséges.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121