BA

BA képzésünk fő célja, hogy lehetővé tegye a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító diploma megszerzését, ezért az alapképzés során a gyakorlat kap nagyobb hangsúlyt. Ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok folytatásához mesterképzési ciklusban.
Média Intézet
Animáció

A magyar animáció meghatározó kreatív műhelye és szellemi centruma

Az Animáció BA képzési programjában a szakmai és elméleti ismeretek, valamint az egyéni látásmód egyidejű fejlesztése szerepel kiemelt hangsúllyal. A programba való bekerülés feltétele a kiemelkedő ábrázolási és mozgatási készség, továbbá a mozgóképes formanyelv ismerete.
Elméleti Intézet
Elmélet

A vizuális művészetek, az alkotás elméletének, folyamatainak megértése

A szak fókuszában a design, a képzőművészet és az építészet folyamatainak mélyebb megértése áll. Végzettjeink különféle mesterszakokon tanulhatnak tovább, illetve kulturális intézmények, ügynökségek, médiumok munkatársai lehetnek.
Építészeti Intézet
Építészet

Az építész szakma alapjainak elsajátítása.

A képzés célja tervezőmunka, az épített környezet alakításához szükséges művészi és műszaki ismeretek elsajátítása, a tervezési folyamatok megismertetése. A munkát az építészet – belsőépítészet – bútortervezés hármas egységét őrző szemlélet jellemzi.
Design Intézet
Formatervezés

Biztos alapok a tárgy- és a szolgáltatástervezéshez.

Az alapképzés célja, hogy a hallgatókat megismertesse a designgondolkodással és a tervezési folyamat lépéseivel a felhasználói igények feltárásától az ötletelésen át a modellezésig és a kivitelezés előkészítéséig, akár a termék-, akár a rendszertervezés területén.
Média Intézet
Fotográfia

Egyéni látásmód a klasszikus és kortárs fotográfia alapjain.

A Fotográfia BA szak hallgatói a legmodernebb technológiák és neves oktatók mellett, kis létszámú csoportokban sajátítják el a klasszikus és kortárs fotográfia alapokat, interdiszciplináris alkotói módszereket, melyek révén nemzetközi szinten stílusteremtő alkotókká válhatnak.
Média Intézet
Média design

Magabiztos kísérletezés az új média-művészet új technológiáival

Média design BA képzésünk stabil tudáskészletet és médiatervezői szemléletet kínál, legyen szó kreatív kommunikációs vagy videó tartalmak fejlesztéséről, látványvilágok előállításáról, új technológiákkal való kísérletezésről vagy épp kinetikus installációk létrehozásáról.
Design Intézet
Ékszertervezés

A kísérleti, anyagközpontú és a világ kihívásaira reflektáló tervezési módszerek összekapcsolódása.

A szak végzettjei kortárs alkotói tudatossággal és az új technológiák megismerésével kombinált hagyományos mesterségbeli tudást kapnak, amely transzdiszciplináris együttműködéseket tesz lehetővé a művészet, kézművesség és design területén egyaránt.
Média Intézet
Tervezőgrafika

Képalkotási alapoktól a vizuális rendszerekig, hallgatótól a felelős tervezőig

A Tervezőgrafika BA program hallgatói nemzetközi szinten is versenyképes és korszerű tudással képesek a vizuális kommunikáció lehetőségeinek és eszközeinek gyakorlati alkalmazására.
Design Intézet
Divat- és Textiltervezés

A formaalakítástól a fenntarthatóság elveinek intergrálásán át az anyagtervezésig

Sokoldalú tervezőket képzünk, akik a szakmai tudás mellett az iparágat befolyásoló társadalmi, gazdasági és kulturális tényezőket is megismerhetik. Hallgatóink tanulhatnak öltözéktervezés, kiegészítőtervezés, szövöttanyag-tervezés, kötöttanyag-tervezés, illetve nyomottanyag-tervezés specializációkon.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121