Topográfia MOME Campus | Térkonstrukció Alter Space

Leírás

Az első szemeszterben a Tér 1-2 feladatok során az alternatív térábrázolással foglalkoztunk. Az első feladatrészben a feltérképezés, a tér fotográfiai feldolgozása volt előtérben. 

Képeimen a különböző terek összekapcsolásával és egy nem létező nézőpont megteremtésével értelmezem a valóságos tér relációit. Olyan alternatív tér létrehozása volt a célom, ahol egy új térélmény születhet meg. A szubjektív teret nem a tér részleteinek újra-rendezésével, hanem a fény segítségével alkottam meg. A fényforrás helyzetének, irányának és erősségének a változtatásával a kamera térbeli mozdulatlansága mellett egy új, nem valóságos tér jött létre. Az a tér amiben jelen voltam, de mégsem. Számomra ez a kettősség volt a legizgalmasabb a feladatok megoldása kapcsán.

Video

Hasonló projektek