Moholy-Nagy University of Art and Design

Akadémia

Munkatársak
Az Akadémia feladatai
Intézetek
Az oktatásért felelős pillér
Az egyetem alaptevékenységének legfőbb pillére, amely összefogja az oktatást, magában foglalva az intézeteket és a szakokat, emellett az egyetem szellemi örökségének elsődleges hordozója és fejlesztőműhelye.

Munkatársak

egyetemi tanár, témavezető

aczel.petra@mome.hu

doktorandusz, képzésfejlesztési programvezető

mbarna@mome.hu

e-learning fejlesztési koordinátor

bozoki.anita@mome.hu

Tudományos főmunkatárs

dezso.renata@mome.hu

oktatási projektmenedzser

feigl.fruzsina@mome.hu

akadémiai kommunikációs munkatárs

maria.fonseca@mome.hu

irodavezető

gelencser.katalin@mome.hu

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, doktorandusz, egyetemi tanársegéd, képzésfejlesztési programvezető, óraadó

gorka@mome.hu

üzletfejlesztési menedzser

havlik.adrienn@mome.hu

oktatási menedzser

horvath.liza@mome.hu

PreMOME vezető

premome@mome.hu

PreMOME menedzser

premome@mome.hu

Akadémia igazgató, MA szakfelelős, egyetemi tanár, témavezető

akademia@mome.hu

mesteroktató, oktatásszervezésért felelős vezető

schmidt@mome.hu

EKF programvezető, egyetemi tanár, témavezető

szalontai@mome.hu

szakmai koordinátor, egyetemi tanársegéd

szentandrasi@mome.hu

mesteroktató

vesmas.julia@mome.hu

Az Akadémia feladatai

Az Egyetem felsőfokú képzési programjainak működtetése

Működteti az Egyetem felsőfokú képzési programjait, menedzseli portfólióját

A képzésfejlesztési stratégia elkészítése

Az illetékes rektorhelyettessel együttműködve támogatja a képzésfejlesztés stratégia elkészítését és koordinálja annak megvalósítását

Képzési szolgáltatások koordinálása

Kezdeményezi és koordinálja az Egyetem meglévő képzési szolgáltatásainak megújítását és új szolgáltatások létrehozását

Intézetek

Célja, hogy nyitott gondolkodású, a környezet, a társadalom és a kultúra aktuális folyamataira érzékenyen reagáló és a legmagasabb szakmai minőséget képviselő tervezőművészeket képezzen. Feladatának tartja, hogy a MOME-n végzett tervezők mind a hazai, mind a nemzetközi design szférában versenyképessé váljanak, és megtalálják saját helyüket a szakmai palettán.

Az Elméleti Intézet huszonhét oktatója közel félszáz diszciplínában oktat és kutat. Mind az oktatás, mind pedig a kutatás fő fókuszában a tágan értett művészet (iparművészet, design, építészet és képzőművészet) jelensége áll: célunk, hogy úgy saját szakjaink hallgatói, mint a tervező intézetek diákjai minél teljesebben értsék azt, annak társadalmi, történeti és fogalmi rendszerében, aktív szerepet tudjanak játszani létrehozásában, illetve képesek legyenek annak informális, de akár formális - tanóra, kritika vagy tanulmány, kiállításrendezés - közvetítésére.

Szemléletünkben a művészi szintű téralakítás, tárgyalkotó készség és mérnöki tudás egymásra épülő egységet alkot. Az Intézet szándéka, hogy tradíció és innováció azonos súlya mellett képezzen teremtő erővel felruházott, felelős szakembereket.

Négy tudáscentrumunk, az Animáció, Fotográfia, Média design és Tervezőgrafika magas színvonalon, nyitott szellemiség és korszerű technológiai háttér mellett nyújt BA, MA és doktori szintű, valamint iskolarendszeren kívüli képzéseket.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121