Moholy-Nagy University of Art and Design

Akadémia

Munkatársak
Intézetek
Az oktatásért felelős pillér
Az egyetem alaptevékenységének legfőbb pillére, amely összefogja az oktatást, magában foglalva az intézeteket és a szakokat, emellett az egyetem szellemi örökségének elsődleges hordozója és fejlesztőműhelye.

Munkatársak

egyetemi tanár

aczel.petra@mome.hu

doktorandusz, képzésfejlesztési programvezető

mbarna@mome.hu

e-learning fejlesztési koordinátor

bozoki.anita@mome.hu

oktatási projektmenedzser

feigl.fruzsina@mome.hu

irodavezető

gelencser.katalin@mome.hu

doktorandusz, képzésfejlesztési programvezető, óraadó

gorka@mome.hu

üzletfejlesztési menedzser

havlik.adrienn@mome.hu

oktatási menedzser

horvath.liza@mome.hu

PreMOME vezető

premome@mome.hu

PreMOME menedzser

premome@mome.hu

Akadémia igazgató, MA szakfelelős, egyetemi docens

akademia@mome.hu

mesteroktató, oktatásszervezéséért felelős vezető

schmidt@mome.hu

projektmenedzser

kalocsai.dororttya@mome.hu

EKF programvezető, egyetemi docens, témavezető tanár

szalontai@mome.hu

szakmai koordinátor, egyetemi tanársegéd

szentandrasi@mome.hu

akadémiai kommunikációs munkatárs

m.velazquez@mome.hu

mesteroktató

vesmas.julia@mome.hu

Intézetek

Célja, hogy nyitott gondolkodású, a környezet, a társadalom és a kultúra aktuális folyamataira érzékenyen reagáló és a legmagasabb szakmai minőséget képviselő tervezőművészeket képezzen. Feladatának tartja, hogy a MOME-n végzett tervezők mind a hazai, mind a nemzetközi design szférában versenyképessé váljanak, és megtalálják saját helyüket a szakmai palettán.

Az Elméleti Intézet huszonhét oktatója közel félszáz diszciplínában oktat és kutat. Mind az oktatás, mind pedig a kutatás fő fókuszában a tágan értett művészet (iparművészet, design, építészet és képzőművészet) jelensége áll: célunk, hogy úgy saját szakjaink hallgatói, mint a tervező intézetek diákjai minél teljesebben értsék azt, annak társadalmi, történeti és fogalmi rendszerében, aktív szerepet tudjanak játszani létrehozásában, illetve képesek legyenek annak informális, de akár formális - tanóra, kritika vagy tanulmány, kiállításrendezés - közvetítésére.

Szemléletünkben a művészi szintű téralakítás, tárgyalkotó készség és mérnöki tudás egymásra épülő egységet alkot. Az Intézet szándéka, hogy tradíció és innováció azonos súlya mellett képezzen teremtő erővel felruházott, felelős szakembereket.

Négy tudáscentrumunk, az Animáció, Fotográfia, Média design és Tervezőgrafika magas színvonalon, nyitott szellemiség és korszerű technológiai háttér mellett nyújt BA, MA és doktori szintű, valamint iskolarendszeren kívüli képzéseket.
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121