MOME oktató a Műértő Power 50 listáján

A Power 50 nem életműveket mér, hanem egy adott esztendő – jelen esetben a 2019-es év – szakmai teljesítményeit veszi figyelembe, és a színtérre gyakorolt hatás súlyát igyekszik felmérni. A listán idén mint legjobb új szereplő kapott helyet Horányi Attila, MOME oktató. 

A Műértőben megjelent méltalásban ezt olvashatjuk:
32. A legjobb új szereplő: Horányi Attila művészettörténész, kritikus

Az ELTE művészettörténész diplomája mellé utóbb esztétikából szerzett PhD fokozatot; disszertációja a művészet autonómiájának kérdését járta körül. 18 éve a MOME tanára, az Elméleti Intézet docense, szakvezető. 2016 óta az AICA - Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Tagozatának elnöke. Vezetése idején a magyar tagozat közéleti és szakmai tevékenysége is megújult; fontos művészetpolitikai kérdések kapcsán fogalmazott meg állásfoglalást. Horányi indítványozta a 2019 áprilisában az Új Budapest Galériában lezajlott Kritikák című konferenciát. Ezenkívül rendszeres, konkrét, aktuális témák - kiállítások, kiadványok - megvitatására fakultatív beszélgetéssorozatot (AICA menza) szervezett a tagság számára. 2019 végén nyilvános szimpóziumot kezdeményezett. A kettős beszéden innen és túl - Művészet Magyarországon 1956-1980 című, angolul és magyarul megjelent, vaskos tanulmánykötet megvitatására (a rendezvényre 2020. február 14-én került sor a Kassák Múzeumban). Mindezzel nemcsak a művészettörténet diszkurzív fórumait gyarapította, hanem hozzájárult a szakma jobb láthatóságához is. Horányi a négy éve újraindított Debreceni Nemzetközi Művésztelep egyik társvezetője, feladatköre a hívószavak köré épülő, tematikus találkozók emléleti megalapozása. Emellett gyakorló, élesen fogalmazó kritikus, a Műértő szerzője. 2019-ben Mit szolgál? - Iparterv 50+ kiállítást, Ludwig Múzeum című írásáért (Műértő, 2019. március) megosztva elnyerte a Horváth Művészeti Alapítvány műkritikusi díját. 

 

Publikálva: 2020-03-11 12:06:00