Co-Ability: a MOME és a DIE ANGEWANDTE közös online kiállítására került sor májusban

A University of Applied Arts Vienna és a Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME) egyetemek együttműködésében mutatkoztak be az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány pályázati támogatásával készült hallgatói munkák. A kiállításra kerülő munkák a két egyetem hallgatóinak kezéből kerültek ki, a fő tematika a design kutatás módszertanában a fogyatékosság tudományos kérdéseivel foglalkozik elsősoban a képességek meglétére és hiányára fókuszálva.

A 2019-es őszi szemeszterben a hallgatók a kortárs normák dekonstrukciójára összpontosítottak a művészetet, a designt és a tudományt összekapcsolva az emberi képességek és a fogyatékosság kulturális és kísérleti értelmezésének kutatásával. A kurzus célja volt a fogyatékosság megítélésének megváltoztatása, a rejtett értékek és a fogyatékosság tapasztalatában rejlő többlettudás megismerésének a felerősítése a co-Ability szemléletében (Dezső, 2019) és a Design Thinking (Mateus-Berr 2013,2020) tervezési módszereinek alkalmazásával. A megértés folyamatában az egyéni képességek és egyéni lehetőségekről a közös képességekre való fókuszálást a poszthumanista filozófia és a kritikus fogyatékosságtudomány szemléletére épülő co-Ability megértése is segítette. A tárgyi eredmények széles spektrumot mutatnak, a kezdő évfolyamban tanuló hallgatók frissességétől a kiforrottabb, végzős hallgatói munkákig. Változatos megközelítéssel teszik lehetővé az emberi interakciók és a közös képességek megélés alapú megértését.

A kurzus tematikája és részletei

co-Ability design practices / Matter and Mind in Disability

A University of Applied Arts Vienna és a Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest (MOME) egyetemek együttműködésében mutatkoznak be a kiállított hallgatói design munkák a Osztrák-Magyar Akció Alapítvány pályázati támogatásával. 

A kiállítás a résztvevő két egyetem hallgatóinak munkáin keresztül mutatta be a különböző képességekre fókuszáló design és a tudomány határterületein végzett kutatási eredményeket. A BA és MA képzésben résztvevő hallgatók részben a bécsi egyetem Szociális design, Művészet-tudomány és a Művészet Oktatás tanszékének hallgatói, illetve részben a budapesti képzésben a MOME Tárgyalkotó és Formatervező tanszékén tanulnak. A bemutatkozó munkák célja nem az új használati tárgyak vagy design eszközök létrehozása, hanem a tervezés pragmatikus módszereinek felhasználásával gyakorlati és kísérletező folyamaton keresztül haladva új kulturális ismeretek megfogalmazása. A kortárs társadalmi problémák egyénközpontú jellegét lebontani kívánó kísérleti tárgyak az emberi fogyatékosság poszthumán filozófiához kapcsolódó megértését és a közös képességek határait feszegetik.

A 2019-es őszi szemeszterben a hallgatók a kortárs normák dekonstrukciójára összpontosítottak a művészetet, a designt és a tudományt összekapcsolva az emberi képességek és a fogyatékosság kulturális és kísérleti értelmezésének kutatásával. A kurzus célja a fogyatékosság megítélésének megváltoztatása, a rejtett értékek és a fogyatékosság tapasztalatában rejlő többlettudás megismerésének a felerősítése a co-Ability szemléletében (Dezső, 2019) és a Design Thinking (Mateus-Berr 2013,2020) tervezési módszereinek alkalmazásával. A megértés folyamatában az egyéni képességek és egyéni lehetőségekről a közös képességekre való fókuszálást a “ a poszthumanista filozófia és a kritikus fogyatékosságtudomány szemléletére épülő co-Ability megértése is segítette, olyan tudományos munkák alapján mint Rosi Braidotti (2013) (2017); McRuer (2016); Goodley (2014) (2017); Goodley & Lawthom (2009); Campbell (2012); Wolfe (2009). Ez a kifejezés a jelen világunkban mindenki által megélt kölcsönös együttműködés fontosságát emeli ki.” (Dezső, 2019) „A fogyatékosság fogalma enigmatikus, sőt megbélyegző hatású, mivel maga a „fogyatékosság” kifejezés negatív jelentéssel bír, mivel a „dis”előtag jelentése a „hiány” vagy a „tagadás”. Mitra (2018: 9). Mitra az egyik legismertebb és elkötelezettebb fogyatékossággal foglalkozó közgazdász, munkájában a jogos érvelés részletes retorikájával kritikai szemléletben foglalkozik a fogyatékosság megértésével. Az 1998-ban Nobel-díjat elnyert Amartya Sen munkája a képességek szemszögéből közelíti meg a fogyatékosságot. Martha Nussbaum amerikai filozófus (2006) és Amartya Sen (2009) közgazdász a képesség alapú megközelítéssel küzd az egyenlőtlenség ellen. Munkájukban mindketten utalnak a világ vezetői által a jobb világ eléréséért kitűzött célokra (Global Goals 2015). Különös tekintettel a 10. pontra, ami arra szólít fel, hogy a jövedelem, az életkor, nemi hovatartozás, a fogyatékosság vagy származási alapú egyenlőtlenségeket csökkenteni kell minden országnak. Emellett az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentését is célul tűzték ki, beleértve a migrációból adódó szituációkat és a fejlődő országok helyzetét. Nussbaum (2006: 99) azt mondja ki, hogy „az emberi igazságtalanságok felszámolása megköveteli a fogyatékossággal élő személyek - beleértve a mentális rendellenességeket is –  teljes értékű állampolgárságának elismerését, valamint a kapcsolódó gondozó és nevelő munka megfelelő támogatását”. Sen (2009) a munkájában „az élhető emberi életre, például a gyakorlati lehetőségekre vagy úgynevezett képességekre, és a teljesítményekre” összpontosít (Mitra 2018: 10-11). A tárgyi eredmények széles spektrumot mutatnak, a kezdő évfolyamban tanuló hallgatók frissességétől a kiforrottabb, végzős hallgatói munkákig. Változatos megközelítéssel teszik lehetővé az emberi interakciók és a közös képességek megélés alapú megértését, egyben szeretnénk meghívni az érdeklődőket a fiatal művészek és munkáik elbeszélő bemutatására is.

 

Egyetemi oktatók

University of Applied Arts Vienna (DIE ANGEWANDTE):
Univ.-Prof. Dr. phil. Mag. art. Ruth Mateus-Berr
Univ.-Prof. Mag. art. Christoph Kaltenbrunner BSc.
Mag. art. Lászlo Lukács
Prof MMag. art. Wolfgang Neipl
Mag. des. ind. Mag. art. Pia Moana Scharler

Moholy Nagy University of Art and Design (MOME):
Dezső-Dinnyés Renáta | Doctoral researcher and Assistant lecturer at Design and Art department MOME
Kövér Dóra Rea, Design and Art department MOME  

 

Résztvevő hallgatók

Design, Research & Education seminar | University of Applied Arts Vienna (DIE ANGEWANDTE):
Sophie Bösker,
Lisa Ebenstein,
Julia Fromm,
Anetta Luberda,
Christine Weiler

R&D&I course Moholy Nagy University of Art and Design (MOME) :
Czanik Fanny Fruzsina,
Carcass James,
Gabriella Maczak,
Piskóti László Barnabás,
Istvan Razso,
Török Sára Eszter 

 

A kiállítást az Osztrák Kulturális Fórum Budapest támogatta.
Borítókép: ©Julia Fromm   

YouTube
Facebook
Instagram

Publikálva: 2020-05-14 10:36:00