Közel 12 milliárd Ft értékű felajánlást mért a Felajánlásmérő - interjú Szeles Nórával

A járvány alatt egyre többet költünk online élményekre, streaming szolgáltatásokra, filmekre, virtuális kultúrára. A kényszer szülte helyzetben a kapcsolattartás is inkább online zajlik, de a krízisnek van még egy, társadalmilag korántsem mellőzhető aspektusa: a vészterhes időkben nyitottabbak vagyunk arra, hogy adakozzunk. Ezt a fellendült adakozási hajlandóságot monitorozza és tárja elénk a Felajánlásmérő, ami mint szellemi termék, maga is önként felajánlott idő és tudás ráfordításából született.

A Tőkeportálon fellelhető Felajánlásmérő az online médiában megjelent, valamint a Felajanlasmero.hu-ra beérkező, hazai felajánlások adatbázisa, melyet Szeles Nóra MOME egyetemi tanársegéd harmadmagával épít. Indulása óta közel 12 milliárd Forint értékű felajánlást mért, felületén elemzésre és piaci áron értékelésre is kerülnek a támogatások, miközben a Felajánlásmérő csapata fel is veszi a kapcsolatot a felajánlóval. Az adott napi összeértéket mindig két nyelven publikálják, a felajánlókkal mini-interjút is készítenek, majd a Tőkeportál social media csatornáin közzétesszik ezeket. Az indulásról, okokról és távlatokról Szeles Nórát kérdeztük.

Miért hív életre az ember egy ilyen platformot?

Február 28.-án észleltük az első hírt, mely szerint a COVID19 járvány okozta hatások enyhítése érdekében a felajánlások száma növekedésnek indult. Ekkor fogalmazódott meg, hogy fontos és hasznos lesz ezen adatok átláthatósága, figyelemmel követhetősége, így a  Felajánlásmérőn látható első publikus felajánlás is innentől datálható.

"Az adakozási kedv fellendülése a nehéz helyzet kezdetekor szignifikáns volt, amiről a hírfigyelés, médiafigyelés során informálódtunk. Elsősorban tehát a helyzetre reagáltunk."

Arra gondoltunk, hogy a nyilvánosság, amit egy ilyen platform fel tud erősíteni, fontos annak is, aki felajánl, mert a kommunikáció erősíti a márkaértéket. A vállalati társadalmi felelősségvállalásnak (CSR) egy megnyilvánulása lehet a Covid-19 helyzet ellensúlyozására tett felajánlás, a munkavállalók és -keresők számára pedig ma már meghatározó elem a döntéshozatalban egy cég CSR tevékenysége. A Felajánlásmérő értéke a társadalmilag hasznos információ, ami a társadalmi tőke egyik formája, és hallottuk azt is, hogy erősíti a motivációt, vagyis még több felajánlás beérkezését és egy újfajta, közösségi tőkében való gondolkodás lehetőségét, a felajánlások kultúrájának megerősödését.

A felajánlások kategóriáinak százalékos megoszlása

 

Hogyan kell elképzelni egy ilyen index működését?

A Felajánlásmérő publikus információkat használ, amiket részben manuálisan, részben automatizáltan találunk meg a médiában, valamint a Felajanlasmero.hu oldalára a felajánlók, vagy olvasók által feltöltött információk közt. Az index transzparenciája, hihetősége érdekében a módszertant is ismertté kell tenni, ezért már induláskor két nyelven is elkészítettük az index kézikönyvet, aminek fejlesztésére azóta kaptunk javaslatokat is.

Olyan felületekre több példa is van, ahol gyűjtik a felajánlásokat, de hasonló indexet nem találtunk. Nemzetközi példák is vannak, de itthon például a DJP (Digitális Jólét Program) üzemeltet egy információs felületet. A többi felületnél jellemzően hiányzik az ellenérték mérése, amely nem pénzbeli adományok esetében kulcsfontosságú (tanácsadás, szolgáltatás, szaktudás, bérelhető eszköz ingyenes felajánlása). Mi ezeket is megbecsüljük, valamint felvesszük a kapcsolatot a felajánlóval, és így pontosítjuk a felmért értéket.

A társadalmi tőke fogalma szorosan kapcsolódik ehhez a mechanizmushoz. Hogyan?

A közösségi finanszírozás egyik motorja, hogy a crowd, a közösség nemcsak a lakosságnál lévő, más eszközbe be nem fektetett pénzösszegnek tekinthető, adomány alapját képező javakat, hanem azt a tudást, azt a szellemi hozzájárulást is adja, amivel egy projektet esetleg megtámogat. Ezt nevezzük crowd capitalnak. Így van társadalmi hatást mérő funkciója a Felajánlásmérőnek is.

"A közösségi finanszírozásban azt látjuk, hogy a társadalomra pozitív hatást gyakorló projektek nagyon népszerűek, ez egyértelműen közös pont. "
Az eddig beérkezett felajánlások aggregált értéke megközelíti a 12 milliárd Ft-ot

 

Fontos szakmai és meggyőződésbeli kötődésetek van ehhez a projekthez. Te mennyi és milyen szálon kapcsolódsz hozzá?

A fentiek miatt nagyon fontosnak tartjuk a felajánlási trendek mérését, kiemelését. A Tőkeportál munkatársaként pedig adta magát az indulás, mert egyébként is a szemünk előtt vannak-voltak a szükséges információk. Utóbbinál egyébként én az üzletfejlesztésért felelek, a Moholy-Nagy Művészeti egyetemen pedig tanársegédként dolgozom. Kutatási területem is a vállalkozás- és üzletfejlesztés, a startup-ökoszisztéma, valamint a közösségi finanszírozás.

Tehát a Felajánlásmérő szellemiségéhez még a közösségi finanszírozás is könnyedén fűzhető. Ez jelenleg egy kiemelten jó lehetőséggé válhat a művészeti területen tevékenykedők számára is. Mennyire jellemző finanszírozási forma ez jelenleg itthon?

A platform-alapú közösségi finanszírozás az online kommunikáción keresztüli tőkebevonás: ez Magyarországon teljesen új, és az úttörés nem egyszerű feladat. Nemrégen vált platform alapúvá, pedig egy nagyon régi fogalomról van szó. 2009 táján indult a Kickstarter, ami lényegében egy projekt webshop ötletével indított el valamit. Ahogy aztán a megnövekedett érdeklődéssel a szabályozás is előtérbe lépett, folyamatos fejlődés vette kezdetét.

"Nálunk is inkább az a vonzó tényező, hogy nagyon kis összegekkel is be lehet szállni, mégis látványos eredmény érhető el ezzel együtt. A válságkezelés ezen módja is mindenkinek új terület itthon, de a növekvő felajánlásszám erősítheti a támogatási kultúránkat."

Itthon egyelőre indulóban van, a mentalitás például rengeteget számít: hogy ne gondoljuk, szégyen, hogy szükségünk van pénzbeli támogatásra. Tudni kell hitelesen, jól felvállalni és felvázolni az igényeket és a terveket. A kulcs a kommunikáció: nálunk ezért a befektetési lehetőség iránt érdeklődő felhasználó a kampányoldalon, és a közösségi médiában is felteheti a kérdéseit a kampánygazdának, amit a többi érdeklődő is láthat, értékelhet. 

Mit ajánlunk fel legszívesebben?

 

Mik a jövőbeli tervek?

Elképzelhető, hogy ágazat-specifikus felajánlásokat lehetne mérni, illetve nemzetközi összehasonlításokat közölni. Kellő adat és megfelelő módszertan meglepően hasznos eredményeket hozhatna.

 

Felajánlásmérő web | Tőkeportál Facebook

Publikálva: 2020-06-18 12:11:00