Moholy-Nagy University of Art and Design

A bizonytalanság narratívái

Videó
Project overview
Student name
Tóth Hunor
Mentor
Máté Gábor
Fabricius Anna
Kudász Gábor Arion
Programme
Fotográfia MA angol nyelven
Degree level
ANGOL MA
Department
Média Intézet
Year of project
2023
A falu fogalma többféleképpen definiálható. Mezőgazdasági munka helyszíneként, a városkánál kisebb településként, korlátozott közigazgatási önállósággal rendelkező helyként vagy akár földrajzi terminusként egyaránt felfogható.
Azonban ami talán a leginkább megkülönbözteti a kisvárostól vagy egyéb települési formáktól az az összetartó közösség, a közös történelem, a kulturális hagyományok és az erős identitástudat. Vidéki családokban az idősebb generációk továbbadták a fiatalabbaknak a gazdálkodással, mezőgazdasággal és egyéb vidéki tennivalókkal kapcsolatos tudást, egyúttal pedig a közösségi értékeket, falusi életstílust és helyi kultúrát is átörökítették.
Most futó projektjében Tóth azt vizsgálja, miként viszonyulnak egymáshoz a különböző generációk a változás jelenlegi időszakában, és arra a kérdésre keres választ, mit is jelent pontosan saját generációja számára a falu, a falusi identitás és a hely (otthon) fogalma.

Videó

Name of document
A bizonytalanság narratívái
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121