Rólunk

Az Animáció BA képzési programjában a szakmai és elméleti ismeretek, valamint az egyéni látásmód egyidejű fejlesztése szerepel kiemelt hangsúllyal. A programba való bekerülés feltétele a kiemelkedő ábrázolási és mozgatási készség, továbbá a mozgóképes formanyelv ismerete. A felvételi vizsga fordulói az általános műveltség, a kooperációs készség és a szakmai felkészültség kérdésköreire fókuszálnak.

 

Intézetigazgató: Szalontai Ábel
Szakfelelős: Fülöp József
Szakvezető: Brovinszki László
Szakos menedzser: Veszprémi Sára
Projektmenedzser: Glaser Eszter

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • animált mozgóképpel megvalósítható történetmesélés megismerése
  • karakterek fejlesztésének, életrekeltésének, hiteles megjelenítési formáinak elsajátítása
  • mozgatás, animációs látványtervezés, figurák és hátterek tervezésének magas szintű kivitelezése
  • különböző animációs technikák (rajzanimáció, stop-motion, 2D és 3D digitális animáció, pixilláció, papírkivágás) tudatos használata
  • egyéni, tervezési és fejlesztési folyamatok kezelése
  • csapatban folyó kivitelezési és gyártási tevékenységek

Hírek

Szakleírás

Az Animáció BA képzési programjában a szakmai és elméleti ismeretek, valamint az egyéni látásmód egyidejű fejlesztése szerepel kiemelt hangsúllyal. Az oktatás legfontosabb pillérei a történetmesélés alapvető, animációval megvalósítható összefüggéseinek, a karakterek hiteles megjelenítésének, az animációs látvány, figurák és hátterek tervezésének magas szintű elsajátítása.

A szakon a hallgatók projektalapú képzésben részesülnek, félévente legalább egy produkciót készítenek. Jellemzően egyéni és csoportos fejlesztések váltják egymást. A hallgatóknak lehetősége van egy szemesztert külföldön, különböző európai animációs és filmes iskolákban tölteni, továbbá szakmai gyakorlatukat külföldi stúdiókban teljesíteni. A képzés végére a hallgatók saját portfólióval rendelkeznek a továbbtanulásra és a pályakezdésre egyaránt felkészülve.

A BA végzettséggel rendelkező animációs tervezők képesek a műfaj kifejezési formáit alkalmazva, az animációs filmgyártásban, valamint az animációt alkalmazó filmes, televíziós és kommunikációs projektekben story-board artisként, animátorként, látvány- és figuratervezőként, kompozitorként tevékenykedni. A képzés lehetővé teszi, hogy a szakon végzett hallgatók a későbbiekben videó- és computer játékok fejlesztésében, interneten alkalmazott animációk készítésében is részt vegyenek.

Képzettségük és készségeik folytán egyaránt alkalmasak feladatokat önállóan kezelni, vagy nagyobb produkciók részfeladatait csoportmunkában teljesíteni. Megismerkednek a különböző animációs technikákkal, és képesek azokat alkalmazva tervezői és animátori feladatokat ellátni. A BA diploma megszerzésével kellő mélységű szakmai és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés MA szintű folytatására.

 

Tantárgyak

Animáció Világa

Az Animáció Világa tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az animációs...

Animációs Projekt II.

Az Animációs Projekt II. célja, hogy animációs filmek készítéséhez szükséges alapvető...

Animációs Projekt III.

Az Animációs Projekt III. Tantárgy célja, hogy tovább bővítse az animációs tartalmak tervezéséhez...

Animációs Projekt IV.

Az Animáció Projekt IV. Tantárgy célja, hogy a korábbi szemeszterek alatt elsajátított tudást különböző...

Oktatók

Balogh Fábián, külső óraadó
Brovinszki László, szakvezető
Farkas Juli, külső óraadó
Fülöp József, MOME rektor, szakfelelős
Gelley Bálint, külső óraadó
Glaser Eszter, Projektmenedzser
Hermán Árpád, külső óraadó
Kalotás Csaba, külső óraadó
Keszthelyi Kinga, külső óraadó
Orosz Anna Ida, külső óraadó
Veszprémi Sára, szakos menedzser