Bényei Judit PhD

Design- és vizuálisművészet-tanár MA szakvezető, egyetemi docens

Bényei Judit PhD

Design- és vizuálisművészet-tanár MA szakvezető, egyetemi docens

Oktatási terület Pedagógusképzés, Elmélet
Kutatási terület oktatáskutatás, médiaoktatás, digitális múzeum, design a közoktatásban
Szervezeti egység Elméleti Intézet, Doktori Iskola, Design- és vizuálisművészet-tanár

Bio

Média- és oktatáskutató egyetemi docens. 2015-től a MOME Design- és vizuálisművészet-tanár képzését irányító tanszék vezetője.  Szerepet vállalt a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy megalapításában és fejlesztésében. Kutatóként részt vesz a médiatudatosság hazai és nemzetközi tendenciáinak vizsgálatában.

Keresi a design és a digitáliskultúra lehetőségeit a tanítás-tanulás megújításában. Ruttkay Zsófiával 2010 óta vezeti a designer és informatikus hallgatók, valamint múzeumi szakemberek közreműködésével zajló digitális múzeum kurzusokat a múzeumi ismeretszerzés élményalapú, interaktív és részvételi lehetőségeinek létrehozása érdekében. 

Részt vesz a design és a tervezői szemlélet meghonosításában közoktatás területén. 2016-tól témavezető kutatóként működik közre a MOME Pedagógia és Pszichológia Intézeti Tanszéke és a Design Intézet közös projektjében  (EFOP-3.2.6-16-2016-00001), ami a designgondolkodás módszertanát használja föl a problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás fejlesztéséért.

Hallgatóival bekapcsolódik a Lipóczki Ákos vezetésével zajló Be STEAM módszertan fejlesztésébe, ami a tárgyalkotás és a tervezői gondolkodás segítségével járul hozzá a természettudományok, a matematika és a technika élmény- és tapasztalati alapú oktatásához a közoktatásban tanuló diákok számára. 

Nosztalgiával gondol vissza debreceni éveire, ahol barátaival 10 éven keresztül vezettek filmklubokat a Debreceni Egyetemen.

 
Oktatott tantárgyak

Tanári mesterség

Pedagógiai visszacsatolás és eredményesség a vizuális nevelésben

A szocializáció közegei

Szakmai autonómia fejlesztés 1-2.

Digitális múzeum (KFI)

Megfogható matematika - Be STEAM(KFI)

szakdolgozati szeminárium

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
Bényei Judit, Ruttkay Zsófia: Digital Museum, In: Szerk.: R Mateus-Berr, Szerk.: M. Götsch Perspectives on Art Education. [s. l.]: De Gruyter, 2015. pp. 49-55. (Book Series of the University of Applied Arts Vienna)
Judit Bényei, Anikó Illés, Gabriella Pataky, Zsófia Ruttkay, Andrea Schmidt: Which Avatars Comfort Children?, In: Szerk.: Bassis; Esposito; Morabito. Recent Advances of Neural Network Models and Applications. Bern: Springer Verlag, 2013. pp. 295-303.
Bényei Judit, Ruttkay Zsófia, Sárközi Zsolt: Evaluation of Interactive Children Book Design, In: Szerk.: Di Mascio; Gennari; Vittorini. Methodologies and Intelligent Systems for Technology Enhanced Learning. Cham: Springer, 2013. pp. 109-118.
Bényei Judit, Ruttkay Zsófia: Participation within and beyond museums with the help of digital technologies, In: Devisch; Huybrechts; De Ridder (szerk.) Using Technology and Social Media to Foster Civic Engagement, Routledge (2018) pp. 213-229.
Ruttkay Zsófia, Bényei Judit: Renewal of the Museum in the Digital Epoch, In: Bast, Gerald; Carayannis, Elias G.; Campbell, David F. J. (szerk.) The Future of Museums, Springer International Publishing (2018) pp. 101-116.
Bényei, Derényi, Pallag, Schmidt: Hallgatók és oktatók a tanulás-tanítás eredményességéről és fejlesztési lehetőségeiről a művészeti felsőoktatásban, In: Zsolnai; Kasik (szerk.) Új kutatások a neveléstudományokban, MTA; SZTE BTK (2017) pp. 287-308.

Témavezetettek