Dezső Renáta

BA szakvezető ,
mesteroktató, doktoranda

Dezső Renáta

BA szakvezető, mesteroktató, doktoranda

Oktatási terület Tárgyalkotás
Kutatási terület fogyatékosságtudomány ,poszthumanizmus, co-Ability, somaesthetics, critical craft
Szervezeti egység Design Intézet, Doktori Iskola

Bio

CV

Kutató oktatóként fontos számomra olyan akadémiai módszerek kialakítása, amelyek újabb szempontokból tanulmányozzák az emberi cselekedetet mozgató értékeket, és amelyek nem a viselkedés megváltozását, hanem a kultúrák és gyakorlatok átalakításához szükséges értékek megváltozását ösztönözhetik. A környezeti és társadalmi változások, a fenntarthatóság és az új technológiák megjelenése, illetve beépülése a mindennapi életünkbe fontos design kérdéseket vetnek fel. A jelen kor társadalma olyan kihívásokkal néz szembe, amelyekre egyre sürgetőbb módon reagálniuk kell a tervezőknek. Olyan eszközökkel és módszertanokkal kell rendelkeznünk, amelyek lehetővé teszik a minél teljesebb körű megértést, a környezeti és társadalmi vonatkozások mélyebb átgondolását, az új technológiák etikai értelmezését.

Doktorandusz kutatóként a digitális gyártástechnológiák és a fogyatékosság kapcsolatát vizsgálom Research through Design módszertanával dolgozva a poszthumanizmus szemléletrendszerében. Tervezői gyakorlatom tudományos hátteréül a Critical Disability Studies és Rosi Braidotti Critical Disability című tanulmányok szolgáltak. A fogyatékosságtudomány kritikai szemléletrendszerének használatával az egyénközpontú normatívákból kilépő design eszközeire és a kapcsolódás tapasztalásának repertoárjára terelődött a figyelmem.

A MOME tárgyalkotó tanszékén egyetemi tanársegédként a digitális technológiákkal foglalkozom. A 3D modellezés oktatása mellett fontos, hogy az új digitális tárgyalkotási lehetőségek mint a 3D nyomtatás beépüljenek a hallgatók tudásanyagába gyakorlati ismeretek formájában.

Oktatói munkám mellett a MOME Lab munkacsoportjainak munkájához kapcsolódó bővített workshop és kurzus sorozatot vezetek. 2018 tavaszi szemeszterben a bécsi The Institute of Design at the University of Applied Arts Vienna intézménnyel közösen workshopot tartottunk. A 2019 őszi tanévben közös, a két egyetemet összekötő design kutatás kurzust vezetünk az Angewandte egyetem professzorával, Dr. phil. Mag. art. Ruth Mateus-Berrel. Az oktatási programot a Geschäftsstelle der Aktion Österreich-Ungarn támogatja.

Oktatott tantárgyak

Digitális Ábrázolás, 3D nyomtatás  

Mikorworld struktúrák - Digital Craft

Design For Care | Gondoskodó Tervezés

Data Physicalization Kurzushét

Co-Ability + Research through Design a The Universität für angewandte Kunst Wien egyetemmel közösen

Magyar Tudományos Művek Tára 

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
2019 Thirteenth International Conference on Design Principles & Practices / Special Focus: Design + Context / St. Petersburg University, Mikhailovskaya Dacha Campus
2018 Conference Presentation at D'Art: Teaching Artistic Research Conference, Vienna Solo presentation at Session 3: Hybrid Pedagogies: Teaching for Interdisciplinarity Group presentation with Ruth MATEUS-BERR ao. Univ.-Prof. Mag. art. Dr. phil. University of Applied Arts Vienna, Stephan Trimmel, Lászlo Lukács, Julijana Rosoklija, Gabriela Urrutia Reyes, Hanna-Christina Mannsberger
2018 Conference Presentation at CFP International Conference, Somaesthetics: Between the Human Body and Beyond, Szeged, Hungary
2017 Conference Presentation at the 5th Disability Studies Conference at the Eötvös Loránd University in the framework of the 14th Festival of Hungarian Science. ISBN 978-963-7155-72-7

Témavezetők