Élő József

doktorandusz

Élő József

doktorandusz

Kutatási terület építészet, építészeti tér, virtuális terek
Szervezeti egység Doktori Iskola

Bio

CV

Kutatási munkámban a digitális forradalomban megjelenő virtuális társadalmi terek hatását vizsgálom az épített környezet alakítására, elméleti és gyakorlati modellek felállításával. Doktori kutatásom kezdetekor a Tér és Tulajdon viszonya foglalkoztatott, arra kerestem válaszokat, hogy életünk terei - elsősorban az otthon - és az ahhoz kapcsolódó tulajdonhoz köthető viselkedési formák és viszonyrendszerek, hogyan befolyásolják a terek használatát, annak észleléséből és megéléséből adódó térélményét. A tér és a legelemibb privát tér, az otthon kutatása közben találtam rá a minket körülvevő és térhasználatunkat befolyásoló virtuális terekre, melyek korunk digitális világának szülöttjei, s melyek hatást gyakorolnak mindennapi életünkre. A virtualitás világában a távolságok eltűnnek, megszűnik a nyilvános és a magánvilág közti különbség. Új nyilvános társadalmi tér jön létre, a cyberterek világában élünk. A digitális világ a gazdasági és társadalmi potenciáljából adódóan, hatást gyakorol ránk, újra értelmezi épített környezetünket és befolyásolja építészeti téralkotásunkat. Mindannyian jelen vagyunk a virtuális térben, ez a jelenlét evidencia, amely megkerülhetetlenül hat életünkre. Életünket digitális interfacek veszik körül, egészen a legprivátabb élettereinkig behatolva. A virtuális tér mára visszafordíthatatlanul része életünknek, a globális rendszerben való jelenlétünkkel együtt, globális öntudatunk is kifejlődött. Új ismeretek, határtalan információ, párbeszédek, közösségek és új lehetőségek várnak ránk ezen a határtalan, közös virtuális játszótéren.

 

Társ-témavezető: Cseh András DLA, építész

Mutass többet

Témavezetők