Erhardt Miklós DLA

BA szakfelelős ,
egyetemi docens

Erhardt Miklós DLA

BA szakfelelős, egyetemi docens

Oktatási terület Média design
Kutatási terület részvételi művészet, médiaművészet, dokumentumfilm, művészetelmélet
Szervezeti egység Média Intézet, Doktori Iskola

Bio

CV

Oktatott tantárgyak

Multimedia tartalomfejlesztés

MA projektfejlesztés

Multimedia előkészítő stúdiumok

Témavezetettek