Horányi Attila PhD

intézetigazgató, BA szakfelelős ,
egyetemi docens

Horányi Attila PhD

intézetigazgató, BA szakfelelős, egyetemi docens

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület angolszász analitikus és pragmatista művészetfilozófia, az esztétika mint gyakorlat, modern és kortárs művészetelmélet és művészettörténet-elmélet
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

Művészettörténészként végeztem az ELTÉ-n, ezt később esztétika doktori képzéssel egészítettem ki. Mindig a művészetről való gondolkodás módja izgatott: a szakdolgozatomban, amelyet Erwin Panofsky szimbólumelméletéről írtam, éppen úgy, mint doktori disszertációmban, amely a művészet autonómiájának fogalmát és lehetőségét firtatta a művészetfilozófiai mellett tudományelméleti és morálfilozófiai megfontolások mentén. 

Perspektívám jelentősen gazdagodott és részben át is alakult, miután 2002-től a Magyar Iparművészeti Egyetemen kezdtem tanítani: a designnal való egyre intenzívebb foglalkozás okán tárgyak és műtárgyak viszonyáról nagyon másként gondolkodom, mint a művészettörténészek többsége; ez tükröződik abban is, ahogy az egyetem két elméleti szakját, a Designkultúra BA-t és a Designelmélet MA-t, az elmúlt évtizedben kollégáimmal együtt kialakítottuk és működtetjük. Egyetemi munkám mellett műkritikusként is dolgozom -- ez szintén a művészetről, illetve annak átadhatóságáról való gondolkodással függ össze. 

Szeretek írni: magányosan olyan szövegeket fogalmazni -- kritikát vagy tanulmányt --, amelyekről úgy gondolom, hogy részt vesznek a művészettel, kultúrával kapcsolatos szakmai és laikus diskurzusban. Szeretek beszélgetni, érdekes szakmai dialógusokban részt venni: ezért működtetem évek óra a magyar műkritikusok szövetségének asztaltársaságát és ezért szervezek időről-időre konferenciákat: a vizuális kultúráról, a művészettörténet helyzetéről, a műkritikáról. Nagyon szeretek tanítani: együttgondolkozni diákokkal a művészettel kapcsolatos évszázados problémákon éppen úgy, mint egy-egy kortárs képen. És nagyon szeretek nem-írni és nem-tanítani: hétszámra ülni, olvasni vagy beszélgetni a Balaton-felvidéki szőlőnk kertjében. Nagyon szeretem ezt a családommal tenni: feleségemmel és három gyermekemmel; és barátaimmal és tanítványaimmal, mikor arra járnak.
 

Oktatott tantárgyak

Speciális kutatás: kép

Művészetfilozófia

Historiográfia (a Művészettörténet tudománytörténete)

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
2018 Fotó, mű, tárgy, Pécsi 25, szerk. Gellér Judit és Zsámboki Miklós, Budapest: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, megjelenés alatt.
2017 Tervező/művészet, Tervezett alkotás – Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2017, katalógus, szerk. Áfra János és Süli-Zakar Szabolcs, Debrecen: MODEM, 7-13.
2017 Imprinting, Bevésődés/Imprinting – Debreceni Nemzetközi Művésztelep 2016, katalógus, szerk. Uhl Gabriella és Áfra János, Debrecen: MODEM, 10-17.
2016 Kétlakiság – Esterházy Marcell munkáiról, Jelentés, szerk. Mucsi Emese, Budapest: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, 14-27.
2014 L’exposition dans la valise. Imago Mundi – a complex problem in a simple disguise. Imago Mundi — Ouverture Hungary, Contemporary Artists from Hungary, ed. Claudio Scorretti, Fabrica, 2014, 20-30.
2013 Tárgyak és műtárgyak, A kultúra rejtelmei – Kapitány Ágnes köszöntése, szerk. Szász Antónia-Krisza Fruzsina, Budapest, L’Harmattan, 2013, 246-251.
2012 Az ízlés, mint problémamegoldás, A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók, szerk. Bajnok Andrea – Korpics Márta – Milován Andrea – Pólya Tamás – Szabó Levente, Typotex, 2012, 233-240.
2007 Művészet és kutatás – minták és minthák, Művészet, mint kutatás, szerk. Kürti Emese, Budapest: Semmelweiss Kiadó, 115-125.
2006 Lossonczy Tamás és a posztmodern művészet/történet, Tanulmányok Lossonczy Tamás művészetéről, szerk. Andrási Gábor és Pataki Gábor, Budapest: Műcsarnok, 2006, 71-86.
2006 Iparművészet/design és vizuális kultúra: fogalmak és viszonyok, Az iparművészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában, szerk. Antalóczy Tímea és Kapitány Ágnes, Budapest: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 2006, 13-34.

Témavezetettek