Vizer Edit Emese

doktoranda

Vizer Edit Emese

doktoranda

Kutatási terület az énközpontú intimitást (“self intimacy”) vizsgáló elméleti és gyakorlati alapkutatás – konstruktív design kutatás ("constructive design research”)
Szervezeti egység Doktori Iskola

Bio

CV

Kutatási projektem magas fokú szociális és művészi érzékenységgel kívánja feltérképezni azt a nehezen megfogható fogalmat, amelyet az egyén intimitásának nevezünk, és amelynek az én- és testtudatosság egy fontos összetevő eleme. Elsődleges célja, hogy új tudásanyagot hozzon létre az énközpontú intimitás mint fogalom és élmény meghatározására a designkultúra különböző aspektusaiban. Illetve, megkísérli az élményt elméleti szinten és anyagi formában egyaránt elemeire bontani, és ezáltal megfoghatóvá és részleteiben megismehetővé tenni. Mindezt oly módon, hogy az új tudás - és eszköztár a már ismert élményt a felhasználói oldalon is újra működésbe lépésre alkalmassá tegye. A kutatás olyan új, kísérleti művészi és design metódusok létrehozására és tesztelésére törekszik, amelyek segítségével az új tudás elérhető, és beépíthető releváns partnerekkel való közös munka fázisaiba. Ilyen jellegű kollaboráció a kutatás tervezett és integrált részeként értendő.

Mutass többet

Témavezetők