Felvételi | Alapképzés BA

MOME Tanulmányi Információs Központ

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MASTER épület M_007 iroda

tanulm@mome.hu
+36 70 684 7121

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda: 9:30-11:30, 13:00-15:00
Péntek: 9:00-11:30, 12:30-14:00

Kötelezően beadandó felvételi feladatok/ tartalmi és formai információk

Felvételi eredmények - II. forduló 

Animáció BA

Építőművészet BA

Fotográfia BA 

Tervezőgrafika BA

Felvételi eredmények - I. forduló 

Animáció BA

Designkultúra BA 

Építőművészet BA 

Formatervezés BA

Fotográfia BA

Média design BA

Tárgyalkotás BA

Tervezőgrafika BA 

Textiltervezés BA 

Alapképzési szakok információi

2022. február 1-ig tesszük közzé az egyetem honlapján a szakmai alkalmassági vizsga első fordulójára meghirdetett kötelezően beadandó szakmai feladatokat (az ezt meghirdető szakok esetében), valamint a szakmai alkalmassági vizsga II. fordulójának időpontjait az érintett szakokon

2022. február 1-ig tesszük közzé az egyetem honlapján a bemutatkozó felvételi anyag elektronikus feltöltésével kapcsolatos tartalmi és formai tudnivalókat

2022. március 1 - 16. szakmai alkalmassági vizsga/gyakorlati vizsga I. forduló minden alapképzési szakon: elektronikus portfólió feltöltés

2022. április 19 - 22. szakmai alkalmassági vizsga II. forduló animáció, építőművészet, fotográfia és tervezőgrafika alapképzési szakokon

2022. július 4 – 8. gyakorlati felvételi vizsga (III. forduló) minden alapképzési szakon

A járványhelyzet időbeni alakulásától függően az egyetem fenntartja a jogot a felvételi vizsgák időszakának, a feladatok sorrendjének, tartalmának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges változásokat az egyetem a honlapján teszi közzé.

A szakmai alkalmassági vizsga II. fordulójában csak az I. fordulóban (előszűrő) megfelelt jelentkezők vehetnek részt. A gyakorlati vizsgán csak az alkalmassági vizsga (két) fordulóján megfelelt felvételizők vehetnek részt. A designkultúra alapképzési szakon nincs alkalmassági vizsga, azonban a gyakorlati vizsga 2 fordulóból áll, és a II. fordulóban az I. fordulóban legmagasabb pontszámot elért legfeljebb 28 fő felvételiző vehet részt.

A gyakorlati vizsgán mindösszesen 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszám a gyakorlati vizsgán elért pontok megkettőzésével számítódik. Tanulmányi pontot/érettségi pontot, illetve többletpontot nem számolunk.

A felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján http://www.felvi.hu/ a „Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2022. szeptemberében induló képzések” kiadványban megjelenő információknak megfelelően a felvételi vizsgák fordulókra lebontott időpontjai, követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb részletes tudnivaló itt, egyetemünk honlapján olvasható, és egyes információkat csak későbbi, a honlapon megjelölt időpontban teszünk közzé. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a felvételi eljárás során a MOME nem küld írásos értesítést az alkalmassági és gyakorlati vizsgák időpontjáról és egyéb feltételeiről, ezekről az intézmény a felvételizőket kizárólag a honlapján keresztül tájékoztatja. 

Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban rendszeresen figyelje honlapunkat!

A MOME a felvételi eljáráshoz kapcsolódó szakmai alkalmassági vizsga, a designkultúra alapképzési szak esetében pedig a gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4.000 Ft. A különeljárási díj befizetési igazolását a bemutatkozó felvételi anyag előírt részeként elektronikusan kell feltölteni. A befizetés módjáról kancellári utasítás rendelkezik, amelyet az egyetem a honlapján tesz közzé 2022. február 1-ig. A befizetés, illetve a befizetés igazolásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.

Alapképzéseinket állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük. A 2022/2023. tanévre meghirdetett önköltséges alapképzések (BA) esetében – a designkultúra (BA) szak kivételével – az önköltség összege 800.000 Ft/félév, a designkultúra alapképzési (BA) szak esetében 500.000 Ft/félév.