Moholy-Nagy University of Art and Design | Elméleti Intézet

Designkultúra BA

Modules
Management
Faculty
External lecturers
Events
News
A vizuális művészetek, az alkotás elméletének, folyamatainak megértése
A 2024-ben induló képzéseinkre történő jelentkezéssel kapcsolatos információk már elérhetőek weboldalunkon.
Type of course
Nappali
3 years
6 semesters
Qualification
BA fokozat
Hungarian state funded
2024-02-15
Jelentkezés zárva
Language
Magyar
Career opportunities
Social media links
Contact
Darvasi Dominika
szakmenedzser
elmeleti@mome.hu
A szak fókuszában a design, a képzőművészet és az építészet folyamatainak mélyebb megértése áll. Végzettjeink különféle mesterszakokon tanulhatnak tovább, illetve kulturális intézmények, ügynökségek, médiumok munkatársai lehetnek.
A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a design és a vizuális művészetek komplex (művészettörténeti, társadalomtudományi, filozófiai és kommunikációelméleti) elemzésére.
A történeti, az elméleti (filozófia, esztétika, kommunikációelmélet) és a társadalomtudományi (szociológia, kulturális antropológia) diszciplínák mellett gyakorlati kurzusokon (tekhné) is részt vesznek a hallgatók, hogy átfogóbb képet kaphassanak a tervezésről és a tervezői problémamegoldás, az alkotás folyamatáról.

Modules

Az alapozó modul két kurzusának célja, hogy az első évfolyamra beiratkozott hallgatókat bevezesse az egyetemi oktatás vi...

A Design Szolfézs egy féléves program a Design Intézet alapképzéseiben résztvevő (formatervező, textiltervező, tárgyalko...

Az elméleti modul célja a különféle kultúratudományok elmélettörténetének ismerete. Ennek keretében a hallgatók megismer...

News

Világunk minden szegletét áthatja a design, benne a funkcionalitás és az esztétikai élvezet olykor ellentétes értékei találkoznak, középpontjában pedig az eleven emberi test, a szóma áll - ennek összefüggéseiről gondolkodik a nemrég megjelent Somaesthetics and Design Culture című, számos, a MOME közössége számára ismerős szerző írását közreadó kötet, melyet Veres Bálint a MOME Doktori Iskola DLA programjának vezetője és Richard Shusterman, a Florida Atlantic University professzora, világhírű esztéta-filozófus közösen szerkesztett.

A tavaszi félévben a MOME Elméleti Intézet és Haba Péter koordinálásával és az ELTE Humánökológia mesterszak közreműködésével Humánökológia és design címmel rendezett előadássorozatot, melynek előadásait most minden érdeklődő megtekintheti.

Deák Erikával, a Deák Erika Galéria alapítójával, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyik ösztöndíjának névadó alapítójával a Prae.hu beszélgetett arról, hogy mit jelent Magyarországon galeristának lenni, valamint a nemzetközi színtérről, a hazai művészeti képzésről és a pályakezdők lehetőségeiről. Kortárs művészeket képviselő galériája mellett Deák Erika több, fiatal alkotókat és kurátorokat támogató ösztöndíjat is alapított, melyekről szintén mesélt az interjúban.

Management

BA szakvezető, egyetemi docens, témavezető

foldi.eszter@mome.hu

BA szakfelelős, egyetemi docens, intézetigazgató, témavezető

horan@mome.hu

oktatási titkár

balo@mome.hu

szakmenedzser

darvasi@mome.hu

Faculty

egyetemi docens, témavezető

antaloczy@mome.hu

egyetemi docens, témavezető

ebabarczy@mome.hu

egyetemi docens, témavezető

andras.beck@mome.hu

egyetemi tanár, professor emeritus, témavezető

ferkai@mome.hu

BA szakvezető, egyetemi docens, témavezető

foldi.eszter@mome.hu

egyetemi docens, témavezető

zsgyenge@mome.hu

egyetemi docens, témavezető

phaba@mome.hu

BA szakfelelős, egyetemi docens, intézetigazgató, témavezető

horan@mome.hu

egyetemi tanár, professor emerita, témavezető

kap8455@mome.hu

egyetemi magántanár, témavezető

a.g.kapitany@gmail.com

MA szakfelelős, habilitált egyetemi docens, témavezető

keszeg.anna@mome.hu

egyetemi adjunktus

budairita@mome.hu

mesteroktató, oktatásszervezéséért felelős vezető

schmidt@mome.hu

Elméleti Stúdiumok koordinátora, egyetemi adjunktus, témavezető

schneider@mome.hu

Doktori Iskola Board, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, MA szakfelelős, PhD program vezető, egyetemi tanár, témavezető

szem@mome.hu

DLA program vezető, Doktori Iskola Board, habilitált egyetemi docens, témavezető

veresbal@mome.hu

MA szakvezető, egyetemi tanár, témavezető

za@mome.hu

External lecturers

doktorjelölt, egyetemi tanársegéd

doktorandusz, óraadó

hartmann.gergely@g.mome.hu

egyetemi docens

óraadó

óraadó

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121