Moholy-Nagy University of Art and Design | Elméleti Intézet

Designkultúra BA

Modules
Management
Faculty
Events
News
A vizuális művészetek, az alkotás elméletének, folyamatainak megértése
Type of course
Nappali
3 years
6 semesters
Qualification
BA fokozat
felvi.hu deadline
2023-02-15
Jelentkezés zárva
Scholarships
Állami ösztöndíjas
Jelentkezés zárva
Department
Elméleti Intézet
Language
Magyar
Career opportunities
Social media links
Contact
Pszota Dalma
szakmenedzser
elmeleti@mome.hu
A szak fókuszában a design, a képzőművészet és az építészet folyamatainak mélyebb megértése áll. Végzettjeink különféle mesterszakokon tanulhatnak tovább, illetve kulturális intézmények, ügynökségek, médiumok munkatársai lehetnek.
A cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a design és a vizuális művészetek komplex (művészettörténeti, társadalomtudományi, filozófiai és kommunikációelméleti) elemzésére.
A történeti, az elméleti (filozófia, esztétika, kommunikációelmélet) és a társadalomtudományi (szociológia, kulturális antropológia) diszciplínák mellett gyakorlati kurzusokon (tekhné) is részt vesznek a hallgatók, hogy átfogóbb képet kaphassanak a tervezésről és a tervezői problémamegoldás, az alkotás folyamatáról.

Modules

Az alapozó modul két kurzusának célja, hogy az első évfolyamra beiratkozott hallgatókat bevezesse az egyetemi oktatás vi...

Az elméleti modul célja a különféle kultúratudományok elmélettörténetének ismerete. Ennek keretében a hallgatók megismer...

A Kurzushét modul a MOME minden szakjának részét képező tantárgycsoport. A tantárgy célja az oktatási kínálat színesítés...

News

Mi kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy fiatal tervező? Legyen az egy grafikai vagy animációs stúdió működtetése, saját divatmárka alapítása, vagy az alkalmazotti forma; a jövő designereinek az érvényesüléshez, szakmai céljaik eléréséhez piaci és vállalkozói ismeretekre is szükségük van. A MOME oktatói ezért egy Kelet-Közép Európában egyedülálló tantárgyat fejlesztettek ki, amely kifejezetten a kreatívipar igényeire válaszolva adja át az üzleti szemléletet a hallgatóknak. Ez a Business to Design (B2D) oktatási program, melynek kidolgozásában a szektor elismert szakemberei, vállalkozói, a MOME alumnija valamint meghívott nemzetközi előadók is részt vesznek. Különlegesség, hogy az oktatási program a tanterv része, minden alapszakos hallgató számára kötelező tárgy.

A tavaszi félévben a MOME Elméleti Intézet és Haba Péter koordinálásával és az ELTE Humánökológia mesterszak közreműködésével Humánökológia és design címmel rendezett előadássorozatot, melynek előadásait most minden érdeklődő megtekintheti.

Deák Erikával, a Deák Erika Galéria alapítójával, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyik ösztöndíjának névadó alapítójával a Prae.hu beszélgetett arról, hogy mit jelent Magyarországon galeristának lenni, valamint a nemzetközi színtérről, a hazai művészeti képzésről és a pályakezdők lehetőségeiről. Kortárs művészeket képviselő galériája mellett Deák Erika több, fiatal alkotókat és kurátorokat támogató ösztöndíjat is alapított, melyekről szintén mesélt az interjúban.

Events

Március 22-én, szerdán 17:00-19:00 között Hevesi Annabella arról fog mesélni, hogy a termékfejlesztés során milyen kalandokkal és kihívásokkal találhatja szemben magát egy feltörekvő tervező - a hazai terepen, nőként. Annabella 2018 óta a Line and Round stúdió vezető tervezője, cégével olyan ügyfelekkel dolgoztak együtt, mint az Operaház, a Sopron Basket vagy a Four Seasons Hotel.

A Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Elméleti Intézete és a MAKAT Művészet- és Dizájnantropológia Műhely Művészet + Dizájn + Antropológia címmel konferenciát szervez.

Management

Baló Réka

oktatási titkár

balo@mome.hu

Földi Eszter PhD

BA szakvezető, egyetemi adjunktus

foldi.eszter@mome.hu

Horányi Attila PhD

BA szakfelelős, egyetemi docens, intézetigazgató

horan@mome.hu

Pszota Dalma

szakmenedzser

pszota.dalma@mome.hu

Faculty

Antalóczy Tímea PhD

egyetemi docens

antaloczy@mome.hu

Balázs András PhD

egyetemi adjunktus

balazs.andras@mome.hu

Beck András PhD

egyetemi docens

Ferkai András DSc

egyetemi tanár, professor emeritus

ferkai@mome.hu

Fiáth Henrietta

doktorjelölt, egyetemi tanársegéd

Földi Eszter PhD

BA szakvezető, egyetemi adjunktus

foldi.eszter@mome.hu

Gorka-Focht Máté

doktorandusz, képzésfejlesztési programvezető, óraadó

gorka@mome.hu

Gulyás Dorottya

óraadó

Gyenge Zsolt PhD

egyetemi docens

zsgyenge@mome.hu

Haba Péter PhD

egyetemi docens

phaba@mome.hu

Hartmann Gergely

doktorandusz, óraadó

Horányi Attila PhD

BA szakfelelős, egyetemi docens, intézetigazgató

horan@mome.hu

Kapitány Ágnes DSc

egyetemi tanár, professor emerita

kapitany@mome.hu

Kapitány Gábor DSc

egyetemi magántanár

a.g.kapitany@gmail.com

Keszeg Anna PhD habil

egyetemi docens

keszeg.anna@mome.hu

K. Horváth Zsolt PhD

egyetemi docens

Kissné Budai Rita PhD

egyetemi adjunktus

budairita@mome.hu

Kuti Klára PhD

óraadó

Lisztes Edina

óraadó

Novák Piroska

doktoranda, óraadó

Schmidt Andrea

mesteroktató, oktatásszervezéséért felelős vezető

schmidt@mome.hu

Schneider Ákos PhD

Elméleti Stúdiumok koordinátora, egyetemi adjunktus

schneider@mome.hu

Sidó Anna

óraadó

Szentpéteri Márton PhD habil.

Doktori Iskola Board, MA szakfelelős, PhD program vezető, egyetemi tanár

szem@mome.hu

Szép Eszter PhD

külső óraadó, óraadó

Trembeczki Péter

óraadó

Veres Bálint PhD habil.

DLA program vezető, Doktori Iskola Board, habilitált egyetemi docens

veresbal@mome.hu

Zwickl András PhD habil.

MA szakvezető, habilitált egyetemi docens

za@mome.hu
Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121