Rektori Kabinet

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
rektor@mome.hu
+36 70 684 7101

 

Fülöp József DLA habil
rektor
rektor@mome.hu

Barcza Dániel DLA habil
stratégiai és kutatási rektorhelyettes
rektorhelyettes@mome.hu

Koós Pál habil, egyetemi tanár
oktatási rektorhelyettes
oktrektorhelyettes@mome.hu

Kálmán Zsuzsa
rektori kabinetfőnök
kalman.zsuzsa@mome.hu

Derényi András
rektori megbízott
derenyi@mome.hu

Péter András
rektori megbízott
peter.andras@mome.hu

Artner Ilka Luca
rektori személyi asszisztens
artner.luca@mome.hu

Szőllősi Tímea
oktatási rektorhelyettes asszisztens
szollosi.timea@mome.hu

A Rektori Kabinet a rektor intézményvezetési, stratégiai, tervezési, fejlesztési, képzési, nemzetköziesítési, márkaépítési közvetlen tevékenységeit segítő szervezeti egység.

A Rektori Kabinet a rektor közvetlen irányítása alatt működik. A Rektori Kabinet ellátja a rektor és a rektor-helyettesek munkájával összefüggő adminisztratív, igazgatási és ügyviteli tevékenységeket, ennek keretében különösen döntés előkészítő, koordináló, szervező, kapcsolattartó és adminisztratív feladatokat.

A Rektori Kabinet feladata:

  • a rektor közvetlen adminisztratív feladatainak az ellátása;
  • a rektor közvetlen irányítása alá tartozó MOME Brand Kommunikációs Iroda és a MOME Global Nemzetközi Iroda tekintetében a stratégiai döntések előkészítése;
  • az egyetem márkájának erősítése;
  • a rektor közvetlen irányítása alá tartozó MOME Global Nemzetközi Iroda feladatkörébe tartozó nemzetköziesítés irányítása;
  • az egyetem kreatívipari potenciáljának növelése;
  • az intézetek irányításával kapcsolatos feladatok ellátása;
  • a rektor oktatók és kutatók irányításának jogkörével kapcsolatos feladatok ellátása;
  • a rektor nemzetközi és egyetemközi kapcsolattartásával kapcsolatos feladatok ellátása.